16 oktober 2023

Kandidaat #36 Antje Beers: jong en gezond verstand voor heel Nederland

Mijn naam is Antje Beers, 21 jaar oud en ik woon in Ulvenhout. Ik studeer Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast ben ik actief als burgerraadslid in Breda en loop ik stage bij de CDA-fractie in de Eerste Kamer als inhoudelijk ondersteuner. Mijn interesse in politiek is ontstaan op de middelbare school bij het vak maatschappijleer. We moesten een eigen partij oprichten en ik vond dit zo leuk dat ik daarna besloten heb om lid te worden van een politieke partij. Het CDA sprak mij het meeste aan vanwege de waarden en normen die centraal staan binnen de partij.

Vandaag de dag zijn er veel uitdagingen in Nederland. In deze bewogen tijden vol uitdagingen is het van belang dat er samen gezocht wordt naar oplossingen, in plaats van dat er meer verdeeldheid ontstaat in de samenleving. Ik geloof dat polarisatie en verdeeldheid in de samenleving niet alleen niet tot de gewenste oplossingen leiden, maar bovendien een gevaar vormen voor onze democratische rechtsstaat. Ik zou me daarom graag willen inzetten om een verbindende factor te spelen in de maatschappij en te laten zien dat het niet het een of het ander is, maar dat ideeën en tegenstellingen vaak ook verenigd kunnen worden tot een oplossing waarin partijen over en weer zich kunnen vinden. Ik denk dat het CDA hier bij uitstek een mooie rol in kan spelen.

De komende verkiezingen richt ik me vooral op (openbaar) vervoer en studenten/starters. Eerder dit jaar was ik te zien bij het NPO 2-programma Pointer in een uitzending ging over vervoersongelijkheid. Hierbij stelde ik dat bereikbaarheid een basisrecht is. Openbaar vervoer is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het openbaar vervoer zou betrouwbaarder en betaalbaarder moeten worden. Daarbij is het essentieel dat het Rijk hier meer in investeert, zodat provincies en gemeenten ook voldoende middelen kunnen krijgen om hierop in te zetten. Daarnaast is een belangrijk speerpunt van mij deze verkiezingen dat wij spoorgoederenoverlast en giftreinen aanpakken. Steeds meer giftreinen kiezen ervoor om de Brabantroute te nemen. Ik vind het belangrijk dat wij kijken naar alternatieven hiervoor. Denk daarbij aan buisleidingen, vervoer over water of – zodra het onderhoud klaar is – aan de Betuwelijn, die daarvoor bedoeld is.

Daarnaast vind ik het belangrijk om als jongerenkandidaat het geluid van de jongere generatie naar voren te brengen. De huidige generatie studenten en starters loopt tegen verschillende problemen aan. Zo heeft de pechgeneratie een torenhoge studieschuld, loopt de rente steeds verder op en wordt de volledige studieschuld meegewogen bij het aanvragen van een hypotheek. CDA is altijd tegen het leenstelsel geweest. Ik ben er trots op dat het studieschuldenherstelplan en het niet meenemen van de gehele studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek in het verkiezingsprogramma zijn gekomen. Daarnaast zouden studenten tijdens hun studie meer ruimte moeten krijgen om activiteiten naast hun studie te ontplooien. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door het collegegeld per studiepunt te berekenen, in plaats van per jaar.

Naast dat wij een relatief jonge lijst hebben, ben ik er ook trots op dat wij zoveel vrouwelijke kandidaten hebben die een stap naar voren hebben gedaan. Bij mijn deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar heb ik gemerkt hoeveel vrouwenhaat je over je heen krijgt als je je openlijk uitspreekt over de rol van vrouwen in de politiek. Het is belangrijk dat wij ons uitspreken tegen dergelijke reacties en hier tegen optreden als samenleving. Een mooie manier om dit soort reacties mogelijk te beperken is het idee van Pieter Heerma om anonieme accounts op sociale media te verbieden.

Wist je dat...

  • Antje is geboren in Brabant, maar zich daarnaast verbonden voelt met meer regio's? Haar roots liggen namelijk in West-Friesland, Gelderland en Brabant.
  • wat Antje bijzonder maakt, is dat ze als enige West-Brabander en student op de lijst staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.