08 november 2023

Kandidaat #6 Hilde Palland-Mulder: Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving voorop!

"De omgeving van de mens is de medemens!" en dichtregel van wijlen Jules Deelder, maar die wat mij betreft de kern van de christendemocratie weergeeft. De mens staat niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot de ander en komt daarin tot zijn of haar recht. Het geeft ook aan dat we ons tot elkaar hebben te verhouden en een verantwoordelijkheid hebben. Daar mogen we ook een appèl op doen.
Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving moet daarom centraal staan in beleid en onze keuzes.

Ik ben nu zo’n 23 jaar lid van en actief voor het CDA en heb veel verschillende functies mogen vervullen. Uiteraard begon dat alles bij het CDJA tijdens mijn studententijd in Groningen! Het is mijn uit de hand gelopen passie. Begonnen uit nieuwsgierigheid (‘hoe werkt de politiek’?) en betrokkenheid (de ambitie om mee te willen praten over hoe we in ons land samenleven). En die beiden zijn nooit verdwenen of verzadigd. Ik wil als teamspeler, geworteld in de regio, met ervaring vanuit het bedrijfsleven en ondernemerschap en als vrouw en moeder, mede vorm geven aan het christendemocratisch antwoord en geluid op de vraagstukken van deze tijd. Misschien wel juist nu het politieke klimaat guur is en het vertrouwen bij mensen in de politiek ongekend laag. Vertrouwen is een opdracht en een verwachting, dat jij het goede zult doen. Ik wil die opdracht naar eer en geweten en met energie en inspiratie aangaan.

Ik zet mij in voor, onder andere

  • familiebedrijven
    zie mijn initiatiefnota hierover die is behandeld in de Tweede Kamer, zodat het doorgeven van een bedrijf aan een volgende generatie ook mogelijk is;
  • gezinnen
    -in welke vorm of samenstelling dan ook- zodat we vanuit de overheid ook ondersteuning bieden om kinderen zo geborgd en veilig mogelijk te laten opgroeien;
  • regio
    zodat ook de kansen en uitdagingen die er bijvoorbeeld in mijn deel van het land spelen voldoende op de Haagse agenda komen en evenredig meedelen in ondersteuningsregelingen die er zijn.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.