Informatie over het Amenderingstraject in de afdelingen  

Op 10 januari 2024 is het Europees ontwerpverkiezingsprogramma ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa’ gepresenteerd. 

Het ontwerpverkiezingsprogramma is vanaf nu van de leden. Afdelingen, netwerken en gelieerde organisaties worden in de gelegenheid gesteld om amendementen in te dienen. Na discussie en stemming over de amendementen wordt op het partijcongres van 23 maart het programma vastgesteld.  Gemeentelijke afdelingen zijn in de gelegenheid om tussen 11 en 26 januari amendementen in te dienen. Dit doen gemeenten bij de provinciale afdeling.   

Provinciale afdelingen, netwerken en gelieerde organisaties kunnen uiterlijk 29 februari amendementen indienen. Voor provincies zijn dit er max 50. Voor gelieerde organisaties max. 10.   

Amendementen kunnen ingediend worden per mail naar: [email protected] via het amendementenformat. 

Lees verder over de Europese Verkiezingen

Online sessie met de programmacommissie & Tom Berendsen

Enthousiast over het programma? Of juist nog vragen? De programmacommissie en lijsttrekker Tom Berendsen gaan op woensdag 17 januari om 20:00 uur in gesprek over het ontwerpprogramma met geïnteresseerde leden. Deze meeting is online. Aanmelden kan via deze link: https://forms.office.com/e/NC2HdtT1BE  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.