03 januari 2019

CDA en GroenLinks stappen uit coalitiegesprekken

CDA en GroenLinks hebben besloten niet meer mee te doen aan de coalitiegesprekken, omdat er een gebrek aan vertrouwen is om tot een gezamenlijke visie te komen over de energietransitie. De drie oude gemeenten hebben unaniem de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Binnen de partijen bestaat een verschil van mening over de manier waarop invulling gegeven zal worden aan de routekaart om dit doel te halen. We vinden het niet geloofwaardig naar onze kiezers om zo door te gaan.

Er was afgesproken dat alle vormen van energie ingezet zouden kunnen worden om de energietransitie-doelen te bereiken. Na raadpleging van de achterban van Dorpsbelangen (DB) en Leefbaar Lokaal Belang (LLB) zijn deze partijen met een aangepast voorstel gekomen waarin GroenLinks en CDA zich niet kunnen vinden. Het akkoord was bijna rond maar op dit punt kunnen we het niet eens worden. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.