Een sterke zorg staat hoog op de prioriteitenlijst van het CDA. Dit is het terrein dat in de afgelopen jaren voor een groot deel in handen is gekomen van de gemeente. Het grootste deel van het gemeentelijk budget gaat hierin om. Het is zaak om uiterst zorgvuldig om te gaan met de mensen die werken in de zorg dan wel ervan afhankelijk zijn.

Wij willen dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf wordt georganiseerd met als visie “In het eigen netwerk, dichtbij, vertrouwd en maatwerk”. Dit uitgangspunt vormt de basis van het CDA-beleid. Wij zien hierin grote kansen om lokaal samen te werken met maatschappelijke organisaties, waarbij ook de kerken onmisbaar zijn.

Een sterk zorgbeleid bedient meerdere doelgroepen die deze zorg hard nodig hebben. Speciale aandacht vragen wij voor de jeugd, ouderen en gezinnen die in de problemen terecht zijn gekomen.

Doel is onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mee te laten participeren in de samenleving. Als dat niet meer lukt, dienen seniorencomplexen waarin ouderen elkaar en met hulp van professionals ondersteunen, bereikbaar te zijn. Deze woonvormen zijn een belangrijk middel om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Bijkomend voordeel is dat door het clusteren van zorg ook de kosten beter beheersbaar worden. Het streven is in elk dorp een kleinschalig seniorencomplex te realiseren.

Specifieke aandacht hebben wij voor inwoners en hun kinderen die om wat voor redenen dan ook in de schulden zijn beland. Zij behoeven ondersteuning bij het op orde brengen van hun situatie, financiële ondersteuning van kinderen om te kunnen sporten/zwemmen en om mee te kunnen doen in het onderwijs. Ook aan het in stand houden van voedselbanken hechten wij groot belang. Tevens willen we extra aandacht, zowel in het onderwijs als bij ouders en kinderen, voor preventie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik.

Wij willen dat sociale wijkteams het eerste aanspreekpunt zijn als het gaat om het verlenen van zorg. Zij moeten dan ook zo ingericht zijn dat alle vormen van hulp ook daadwerkelijk kunnen worden verleend. Hierbij rekening houdend met de voortdurende wetswijzigingen op dit terrein (bijvoorbeeld de afbouw van de Regionale Instituten voor Begeleid Wonen en de aandacht voor verwarde personen). Zij zijn bovendien getraind in het omgaan met complexe familiesituaties, waarbij specifiek aandacht is voor de mantelzorgers.

Als CDA willen we meer en betere ondersteuning voor de mantelzorger. Zij zijn onmisbaar voor degene voor wie zij zorgen. Ondersteuning is voor velen van hen noodzakelijk. Wij willen hen ondersteunen door het aanbieden van trainingen, compensatie geven voor gemaakte kosten en in ernstige complexe situaties het aanbieden van extra huishoudelijke hulp. Wij willen bijzondere aandacht voor naastbetrokkenen (mantelzorgers) van mensen met psychiatrische problematiek en jonge mantelzorgers.

Als hulpbehoevenden middelen krijgen via de WMO worden deze veelal na vijf jaar afgeschreven en vervangen. Dit terwijl deze middelen vaak nog prima werken. Als CDA vinden we dat zonde en willen we dat hulpmiddelen worden vervangen als ze technisch zijn afgeschreven.

Kort en goed willen we gaan voor de volgende punten:

  • Zorg vormt hoge prioriteit van de gemeente
  • Seniorencomplexen met zorg naar behoefte
  • 4 wijkteams, voor elke 12000 inwoners een wijkteam.
  • Actieve ondersteuning mantelzorgers
  • Hulpmiddelen vervangen als ze technisch zijn afgeschreven
  • Onderhoud van hulpmiddelen zoveel mogelijk in de eigen gemeente

 

  • tekst voor link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.