Elke inwoner moet zich veilig voelen in huis en in de eigen leefomgeving. Een veilige buurt is voor het CDA een topprioriteit. De gemeente vervult een belangrijke regierol om met politie, brandweer, zorg, bedrijfsleven en de burger zelf te werken aan een veilige omgeving.

Wij staan voor een aanpak op maat per kern of buurt. Dat betekent concreet dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar is en dat de gemeente en politie met de inwoners werkt aan gerichte buurtpreventie.

Daarnaast zijn er gemeente-brede aandachtspunten zoals criminaliteit, drugsoverlast, vandalisme, woonoverlast, verkeersveiligheid, ondermijning etc.

Wij zetten in op:

 • Een integrale aanpak voor fysieke veiligheid ontwikkelen (brandveiligheid, spoor, verkeer, hoog water, calamiteiten).
 • Gerichte inzetten van de politie en handhavers met zichtbare aanwezigheid in de wijk. De wijkagent echt inzetten in de wijk.
 • Een toegeruste (vrijwillige) brandweerorganisatie met voldoende inzetbare en gekwalificeerde mensen.
 • Handhaven waar nodig, maar zoveel mogelijk voorkomen door preventie.
 • Een preventieve aanpak ontwikkelen om overlast van jeugd te voorkomen en jongeren te helpen om aan hun toekomst te werken.
 • Drugsproblematiek preventief aanpakken.
 • Openbare camerabewaking realiseren bij de fietsenstalling station.
 • Met de bij veiligheid betrokken partners en de bedrijven in het buitengebied in gesprek gaan over ondermijning en voorkoming daarvan.
 • Actief monitoren op misbruik van schuren en loodsen voor criminele activiteiten.
 • Sluiten van bedrijfspanden en woningen van waaruit criminele activiteiten worden ontplooid.
 • Daar waar gevaarlijke straling vrijkomt zoals bij radarinstallaties zet de gemeente zich actief in om deze te doen verplaatsen zodat schade aan mensen wordt geminimaliseerd.

 

 • tekst voor link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.