Goed onderwijs is de basis om het maximale te halen uit de gegeven mogelijkheden. Daardoor kunnen talenten het best tot volle wasdom worden gebracht. Wij willen de jeugd zoveel mogelijk met gelijke kansen aan een schoolcarrière laten beginnen. Het CDA is groot voorstander van goed onderwijs in goede gebouwen en waar nodig op maat gesneden, het liefst dicht bij huis.

Wij zetten in op:

  • Realiseren van goede schoolgebouwen met goede ventilatie, waar passend gebruikmakend van innovatieve en betaalbare technische oplossingen.
  • Stimuleren van gezonde voeding op scholen.
  • Stimuleren van Voor- en Vroegschoolse Educatie.
  • Stimuleren van geïntegreerd peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en basisonderwijs, waar mogelijk met Integraal Kind Centra.
  • Zoveel mogelijk handhaven van bestaande basisscholen.
  • Stimuleren van een goed aanbod aan vervolgonderwijs.
  • Borgen van voldoende aanbod van leerlingenvervoer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.