Een sterke gemeente is een veilige gemeente. Overlast en criminaliteit moeten worden aangepakt. Wij willen dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de sociale veiligheid, waarbij thema’s als criminaliteit, overtredingen en overlast hoge prioriteit krijgen. Burgers dienen zich veilig te voelen.

In samenwerking met politie, justitie én verzekeringsmaatschappijen willen we dat ongewenste ontwikkelingen in kaart gebracht worden. De capaciteit van de politie willen wij inzetten op die plaatsen waar het ook echt nodig is. Waar vinden veel diefstallen plaats? Welke (jeugd-)groepen veroorzaken overlast in de kernen? Hoe houden we het leuk tijdens de jaarwisseling? Bij welke uitgaansgelegenheden zijn er risico’s op overlast? Vindt er voldoende controle plaats op alcohol en drugsgebruik? Deze vragen moeten worden beantwoord en voorzien van passende maatregelen.

De drugsproblematiek neemt steeds grotere vormen aan. Door open grenzen zijn alle belemmeringen weggehaald en hebben drugsbendes vrij spel. Drugs en drugsverslaving vormen een ernstig risico voor onze jeugd. Het CDA wil deze problematiek bij de wortel aanpakken. Preventie en het weerbaar maken van onze jeugd spelen hierbij een grote rol. 

Wijken en kernen dienen een veiligheidsplan te hebben en een gecentraliseerd gemeentelijk meldpunt. De wijkagent dient alle netto beschikbare tijd aan zijn of haar wijk of dorp te besteden. ‘Zichtbaar en aanspreekbaar’ moet het motto zijn. Als burgers zich onveilig voelen moet er een beroep kunnen worden gedaan op extra toezicht en handhaving. Op verzoek van burgers wordt gedurende een bepaalde periode de veiligheid met extra toezicht en handhaving verbeterd.

Het CDA wil een actieve adviserende rol van de hulpdiensten richting burgers, denk aan het adviseren op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid, inbraakpreventie. Hulpdiensten dienen ook voldoende beschikbaar te zijn, zodat ze hulp kunnen verlenen binnen de daarvoor geldende norm- en opkomsttijden. Voor wat betreft de brandweer hechten wij veel belang aan een effectieve inzet van goed functionerende vrijwilligersorganisaties. Locaties en materieel moeten op orde zijn.

In de lokale driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) willen wij heldere resultaatafspraken maken over het monitoren en bestrijden van bedreiging van bestuurders, ondermijning door de onderwereld en criminele bendes.

Tenslotte wil het CDA een integrale aanpak ten aanzien van beheersing van veiligheidsrisico’s; op het spoor, (snel)wegen en waterwegen, bij hoog water en overstromingen en het adequaat handelen bij calamiteiten.

Kort en goed willen we gaan voor de volgende punten: 

  • Effectieve inzet van politie
  • Introductie van extra toezicht en handhaving op verzoek van burger
  • Preventieve activiteiten om drugsproblematiek aan te pakken
  • Handen af van goede vrijwilligersorganisaties brandweer

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.