Een sterke economie

 

Het CDA wil mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving ruimte geven en met raad en daad terzijde staan. Ondernemers zijn bij uitstek mensen die hierin voorop lopen. Zij nemen risico, zorgen voor innovatie en creëren de hoognodige banen die voor ons inkomen zorgen.  West Betuwe heeft een goed lopende economie. Zo kent Neerijnen de hoogste ondernemingsdichtheid van Nederland! Als het aan het CDA ligt worden de succesfactoren van Neerijnen toegepast in de hele gemeente.

In de aanloop naar het samengaan van de drie gemeenten is er ook geluisterd naar ondernemers. Het CDA wil dat de gemeente de aanbevelingen overneemt om tot een uitstekend vestigingsklimaat te komen voor bedrijven die werkgelegenheid bieden die past bij de beroepsbevolking van West Betuwe. Hierbij hoort een infrastructuur voor supersnel internet tot in alle uithoeken van onze gemeente, al dan niet door middel van glasvezel.

Als CDA willen we inzetten op kwalitatief goede banen voor onze inwoners; terugdringen van flex-arbeid, het bieden van baanzekerheid en werk dat een beroep doet op de talenten van medewerkers. Kleine innovatieve ondernemers willen wij de ruimte bieden. De overheid moet van een “Nee, mits” naar ”Ja, tenzij”.

Zowel het versterken van de al zeer sterke agro-economie als het uitbouwen van recreatie en toerisme zijn speerpunten voor het CDA. Hierin kan West Betuwe groeien. De agro-economie biedt nu veel laaggeschoold werk. Wij vinden dat hier hoogwaardige banen aan toegevoegd kunnen worden. Dit kan gaan om machinebouw, voedingsmiddelenindustrie en research en ontwikkeling. 

Ook de verdere ontwikkeling van boerenbedrijven is nodig voor de toekomst. Je bent boer en je wilt boer blijven. De oplossing ligt voor een groot deel in voortdurende innovatie. De agrarische sector staat hierom wereldwijd bekend en ook in onze gemeente wil het CDA die innovatie zoveel mogelijk ondersteunen. Investeringen die met innovatie gepaard gaan dienen ook terugverdiend te kunnen worden. Om een gezinsinkomen te kunnen blijven verdienen kan het dan ook nodig zijn om te groeien. Wel roept de vraag zich op of we de vestiging van nieuwe bedrijven van buitenaf zouden moeten toelaten. 

Voor wat betreft recreatie & toerisme willen we de vele dagjesmensen verleiden om langer te blijven. Hiervoor hebben we meer hotels, campings en bed & breakfasts nodig. Wat het CDA betreft is ook een bungalow park van harte welkom binnen de gemeentegrenzen.

Als we het over de economie hebben gaat het ook over diegenen die nog niet bijdragen aan die economie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen naar zijn of haar vermogen meedoet en bijdraagt. Als je in een uitkering zit mogen we daar ook (naar vermogen) iets voor terug verwachten. Wij vinden ook dat de barrières die er nu zijn moeten worden weggenomen; een korte baan met een inkomen net boven de uitkering kan mensen nu van de regen in de drup brengen.

Als CDA hechten we veel waarde aan de opgebouwde infrastructuur van de sociale werkvoorziening. Zij biedt een beschermde werkplek voor de meest kwetsbaren waar begeleiding en aandacht continu aanwezig zijn. Wij willen ook meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen op een bureaucratisch arme wijze. Werkgevers kunnen gestimuleerd worden om doelgroepen kansen te geven. Geen risico’s voor werkgevers, maak het financieel aantrekkelijk, zorg voor goede begeleiding op de werkvloer en korte lijnen tussen begeleiders, bedrijven en doelgroep. Iedereen doet mee.

Werkgevers die gebruik maken van seizoenarbeiders dienen deze mensen op de eigen locatie van ordentelijke (tijdelijke) huisvesting te voorzien. Wij vinden dat er externe controle moet plaatsvinden op de huisvesting, deze dient veilig en humaan te zijn. Vestiging in “hotels" geeft teveel risico op ongeregeldheden.

Bij al het harde werken en het groeien van de economie hoort ook een dag voor rust, onthaasting, ontmoeting en ontspanning. De zondag is daar bij uitstek geschikt voor. Velen bezoeken de kerk, gaan sporten en genieten van de prachtige natuur of nuttigen een hapje of drankje. De kleine ondernemer gunnen wij ook rust en willen wij beschermen tegen de kracht van het grootwinkelbedrijf. Wij zijn niet voor een maandelijkse of wekelijkse zondagsopening van winkels.

Kort en goed willen we gaan voor de volgende punten:

  • Supersnel internet voor alle inwoners van West Betuwe, inclusief de agrariërs
  • Focus op agro-economie, ondersteuning innovatie boerenbedrijven
  • Goede banen voor iedereen en hoogwaardige werkgelegenheid
  • Meer ruimte en minder regels voor ondernemers
  • Inzetten op langduriger verblijf van de toerist (nu veelal dagjesmensen)
  • Ruimte voor (natuur)toerisme, kleinschalige campings met streekproducten, bed & breakfasts
  • Een recreatie- of bungalowpark binnen de gemeentegrenzen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.