Geen onderwerp dat ons zo nauw aan het hart ligt als cultuur, sport- en verenigingsleven. Dit is het gebied waarin mensen, veelal belangeloos, verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. In een samenleving waarin het soms lijkt alsof mensen zich steeds meer terugtrekken achter de voordeur en de smartphone, is het een geweldig gegeven dat er mensen zijn die iets doen voor de samenleving. Zij vormen het cement tussen de stenen, de olie in de machine. Bij de sportclub, de muziekvereniging of de hobbyclub ontmoeten we elkaar, delen we lief en leed, worden talenten ontwikkeld, overbruggen we afstanden en leggen we verbindingen waar we ons leven lang plezier van hebben. Naast een fijn familieleven en zinvol werk, draagt dit gebied enorm bij aan gezondheid en geluk.  

Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuur, sport- en verenigingsleven. Hierin kan de overheid een hele mooie rol spelen. Door middel van subsidies, actieve ondersteuning van sportclubs en bijvoorbeeld een pasje om gratis te sporten voor mensen die moeite hebben om rond te komen.

Ook vinden wij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol ingezet kunnen worden in het verenigingsleven. Zonder echte prestatiedruk kan er ervaring opgedaan worden, waarbij ook de vereniging de vruchten plukt.

Cultuur en toerisme kunnen elkaar versterken. Binnen de gemeente hebben we prachtige musea en bezienswaardigheden die veelal door vrijwilligers worden gerund. Denk aan Fort Vuren, Fort Asperen en het GeoFort in Herwijnen.

Wij vinden de dorpshuizen heel belangrijk. Zij vormen een deel van de culturele infrastructuur. Wij vinden dat de dorpshuizen meer functies moeten vervullen. Denk aan de huisvesting van sociale teams, lokale dienstverlening van de gemeente, cursussen voor specifieke doelgroepen (bijv. ‘Omgaan met internet voor ouderen’), paspoortuitgifte, maar ook de tijdelijke uitvalsbasis van de huisarts en de wijkagent passen daar goed in. Om vereenzaming tegen te gaan is het dorpshuis bij uitstek geschikt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. De dorpshuizen kunnen zo een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp door basisvoorzieningen te bieden.

Het CDA wil elk dorp een leefbaarheidsbudget geven om zelf initiatieven in het dorp te financieren. In de huidige gemeenten zijn hier al goede ervaringen mee. Burgers en verenigingen kunnen initiatieven indienen die vervolgens gefinancierd worden. Zo worden budgetten beschikbaar gesteld en bereikbaar voor wijkbewoners om bijv. een vereniging op te zetten of een buurtfeest te organiseren. De overheid dient hierin te faciliteren en belemmeringen weg te nemen. Ook willen we wijk- en dorpsambtenaren aanstellen, zodat de overheid ook letterlijk naar de burger toekomt.

Grote incidenten zoals in Haaksbergen hebben een veel bureaucratie gecreëerd. Wijk- en dorpsambtenaren vervullen hierin een belangrijke rol en fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners. Zij kunnen meedenken en de zin- en onzin onderscheiden. Het CDA is voor een eenvoudig vergunningenbeleid.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.