In een leefbare gemeente wordt niet alleen gewoond en gewerkt. Wij leven er samen. Cultuur, sport en een levend verenigingsleven zijn de belangrijkste pijlers voor een vitale samenleving. Het CDA vindt het dan ook erg belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuur, sport- en verenigingsleven. Hierin kan de overheid een hele mooie rol spelen. Door middel van leefbaarheidsbudgetten, subsidies, actieve ondersteuning van sportclubs en verlagen van financiële drempels voor mensen die moeite hebben om rond te komen. Initiatieven vanuit de samenleving zelf worden ondersteund. Ook de dorpshuizen spelen een belangrijke rol als huis voor het verenigingsleven en plaats van ontmoeting.

Wij zetten in op:

  • Iedereen toegang verlenen tot cultuur, sport en verenigingsleven.
  • Versterken van faciliteiten van verenigingen (sport, cultuur e.a.).
  • Elke kern een leefbaarheidsbudget bieden voor burgerinitiatieven.
  • Subsidiëren van jeugdleden van sport- en muziekverenigingen.
  • Cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren (muziek, beeldende vorming etc.) op alle scholen. Schoolbesturen en gemeente maken samen plannen hiervoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.