Welvaart en werk berusten op een bloeiende economie die mogelijk wordt gemaakt door een gemeente die rust en ruimte biedt om te ondernemen. Wij staan voor een uitstekend vestigingsklimaat voor die bedrijfstakken die werk bieden passend bij onze beroepsbevolking. Zo biedt de agro-economie nu nog vooral laaggeschoold werk. Hier kunnen hoogwaardige banen aan toegevoegd worden. Met de Fruit Valley campus is hier een eerste stap in gezet. Ook de uitbouw van de toeristische sector biedt kansen.

Werk en privé moeten in balans blijven. Bij het harde werken hoort ook een dag voor rust, onthaasting, bezinning, ontmoeting en ontspanning. De zondagsrust is geen verouderd begrip, maar kan juist in deze tijd waardevol zijn.

Wij zetten in op:

  • Snel duidelijkheid geven op door de gemeente te verstrekken vergunningen.
  • Binnen de kaders van wet- en regelgeving ruimte bieden aan kleine innovatieve ondernemers vanuit een oplossingsgerichte houding. Niet “nee mits”, maar “ja tenzij”.
  • Bedrijven stimuleren om stage- en opleidingsplekken te bieden voor jongeren en kwalitatief goede en toekomstbestendige banen ontwikkelen.
  • Ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de agro- en voedingssector, niet alleen in productie, maar ook in onderzoek en ontwikkeling.
  • Ruimte geven om de kennisinfrastructuur rondom de fruitsector zich verder te laten ontwikkelen en uitgroeien tot een landelijk centrum voor innovaties in de fruitteelt.
  • Stimuleren en begeleiden van de transitie van een traditionele naar een duurzame en innovatieve agro-economie.
  • Ruimte bieden voor de recreatieve en toeristische sector, in het bijzonder natuurtoerisme (hotels, kleinschalige campings, B&B ’s, bungalowparken met recreatieve voorzieningen etc.).
  • Actieve controle op de omstandigheden bij tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.