Een sterke samenleving

 

Werken aan een sterke samenleving. Daar gaat en staat CDA West Betuwe voor. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, voor hun familie en uiteraard ook voor zichzelf. Een veilige plek waar ruimte is om te leven, te wonen, te leren, te ondernemen en te zorgen.

Wij willen mensen die verantwoordelijkheid nemen ruimte geven en ondersteunen daar waar mogelijk. Of het nou gaat om ondernemers die werkgelegenheid creëren, mantelzorgers die een familielid ondersteunen of om vrijwilligers bij de vele sportverenigingen en dorpshuizen. Zij die niet of in mindere mate voor zichzelf kunnen zorgen kunnen ook op ons rekenen. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen in verbinding met hun omgeving. Wij zijn niet voor meer individualisme. Samenleven doen we met elkaar.  

Als CDA verwachten we niet alle heil van de overheid. Wel zien we een belangrijke en unieke rol voor de overheid weggelegd. Zij heeft het monopolie op regelgeving en herverdeelt belastinginkomsten. De overheid dient duidelijke kaders te stellen, zekerheid en veiligheid te bieden. 

Daar waar mensen samenkomen en samenwerken met een nobel doel om de maatschappij beter en mooier te maken dient de overheid hen ter zijde te staan. Deze benadering is niet alleen een mooie en vrijblijvende gedachte, maar ook noodzaak. De problemen van deze tijd kunnen we oplossen als burgers en overheid samenwerken. Dat vraagt om een andere overheid, niet een overheid die met de rug naar de samenleving staat en zich terugtrekt achter de dijken van bureaucratie en betuttelende regels.

De overheid dient sneller en flexibeler in te spelen op dat wat er speelt. Vooral de kleinere behoeften dichtbij de leefwereld van de burger kunnen veel sneller afgehandeld worden.

Als christen democratische partij staan we midden in de samenleving in al haar diversiteit. Wij willen dienstbaar zijn aan die samenleving vanuit onze christendemocratische waarden; voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief, het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid, het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken en vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

Deze waarden zijn tijdloos en doen een beroep op een ieder, ongeacht zijn of haar achtergrond, om ze uit te dragen en ze te vertalen naar het hier en nu.

West Betuwe belichaamt veel van deze typische CDA-waarden. In onze gemeente staat het dorpsleven centraal. Veel mensen zetten zich in voor hun omgeving. Er wordt volop geïnvesteerd, niet alleen in de economie maar ook in cultuur, sport en verenigingsleven, kortom in mensen en in de samenleving. Als we elkaar ontmoeten, maken we geen onderscheid in ouderen, jongeren, rijken of armen. We zijn mensen en helpen elkaar verder. Het CDA is voor een inclusieve gemeente, waarbij iedereen meedoet en meetelt.

Werk met ons mee aan die sterke samenleving. Stem op het CDA West Betuwe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.