Bereikbaarheid voor iedereen

Een goede en veilige bereikbaarheid is voor iedereen belangrijk. De gemeente heeft een belangrijke taak
om bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer te waarborgen. De provincie is daarin een belangrijke
partner.

Wij zetten in op:

 • Aanpakken (bijvoorbeeld door aanleg van rotondes) van onveilige kruisingen met de provinciale weg zoals in Vuren (Graaf Reinaldweg/ Molenlaan), Asperen en Heukelum (Provinciale weg/Nieuwe Zuiderlingedijk), Rumpt (Boutensteinseweg), Hellouw (Irenestraat) en diverse verkeerssituaties in Neerijnen en Geldermalsen.
 • Aanpakken (door extra verkeersmaatregelen) van sluipverkeer, zoals rondom Beesd en Waardenburg.
 • Een gemeentelijke visie ontwikkelen op ontsluiting van de verschillende kernen waar gevaarlijke situaties zich door drukte en overlast voordoen zoals in Opijnen.
 • Aandacht geven aan de verkeerssituatie rondom de kern van Waardenburg in relatie tot de verwachte verbreding van de A2.
 • Waar nodig gerichte incidentele controles op te hard rijden organiseren, die op aanvraag van omwonenden gedaan kunnen worden.
 • Meer handhaven in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen om de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten.
 • Vrachtverkeer over de dijk beperken tot bestemmingsverkeer.
 • In afstemming met provincie, Rijk en andere partijen aandacht vragen voor meer vrachtvervoer over de Betuwespoorlijn en de rivier de Waal in plaats van over de weg.
 • Extra ruimte voor fietsverkeer vragen (zoals bij het begin van de Repelsestraat in Neerijnen) en investeren in fietspaden.
 • Betere ontsluiting realiseren voor fietsers uit Meteren richting station Geldermalsen door een fietsovergang over de provinciale weg.
 • Bij het inrichten van het OV-netwerk bushaltes bij sociale knooppunten, zoals een woonzorgplek of een buurthuis voorrang geven.
 • Onderzoek doen hoe de gemeente geluidswallen van zonnepanelen rond de snelweg én het spoor mogelijk kan maken.
 • Als gemeente zicht krijgen op de gevaarlijke stoffen die over onze doorgaande water-, spoor en snelwegen vervoerd worden en hoe zich dat verhoudt met de veiligheidsrisico’s voor onze inwoners. (En waar nodig handhaven.)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.