Zorg voor gezondheid en welzijn voor iedereen

Het CDA wil goede zorg, gezondheid en welzijn voor iedereen. Dit is tegenwoordig een omvangrijke uitdaging voor de gemeente. Het grootste deel van het gemeentelijk budget gaat hierin om. Het is zaak om uiterst zorgvuldig om te gaan met de mensen die werken in de zorg dan wel ervan afhankelijk zijn.

Wij willen dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf wordt georganiseerd met als visie “In het eigen netwerk, dichtbij, vertrouwd en maatwerk”. Een sterk zorg- en welzijnsbeleid bedient meerdere doelgroepen die deze zorg hard nodig hebben. Speciale aandacht vragen wij voor de jeugd, ouderen en gezinnen die in de problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Doel is onze oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mee te laten participeren in de samenleving.

Specifieke aandacht hebben wij voor inwoners en hun kinderen die om wat voor redenen dan ook in de schulden zijn beland. Zij behoeven ondersteuning bij het op orde brengen van hun situatie, financiële ondersteuning van kinderen om te kunnen sporten/zwemmen en om mee te kunnen doen in het onderwijs. Voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn, maar zolang ze er zijn verdienen dit soort particuliere initiatieven onze steun. Ten slotte willen we extra aandacht, zowel in het onderwijs als bij ouders en kinderen, voor preventie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik.

Wij zetten in op:

  • De inzet van sociale wijkteams als eerste aanspreekpunt borgen.
  • Ondersteunen van de mantelzorgers.
  • Ondersteunen van sociale initiatieven uit de samenleving zelf.
  • Hulpmiddelen niet automatisch (economisch) afschrijven, maar pas nadat zij technisch aan vervanging toe zijn.
  • Seniorencomplexen met zorg naar behoefte realiseren.
  • Beleid ontwikkelen dat zorgverleners aanmoedigt om structurele zorgkosten buiten de door de gemeente bekostigde regelingen te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.