18 januari 2019

Ed van Sambeek benoemd tot Mr. CDA Lingewaal

Tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie voor de Lingewaalse wethouders, is Ed van Sambeek geëerd met de titel Mr. CDA lingewaal. Namens het CDA West Betuwe feliciteren wij Ed van Sambeek hartelijk met deze eervolle titel!

Ed van Sambeek begon zijn politieke loopbaan in het zelfstandig Vuren, van voor de herindeling tot Lingewaal. Kwam in de raad en werd door vertrek  van Jan de Groot tussentijds fractievoorzitter van het CDA lingewaal. In 2010 werd hij wethouder voor het CDA. Met in zijn portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken. Onder zijn bestuur kwamen mooie cpo-projecten tot stand. Er werden woon-zorg-service-zones gerealiseerd. Ook werden bedrijven uit de kernen verplaatst of gesaneerd, waardoor passende woningbouw een kans kreeg. Zijn laatste wapenfeiten zijn de realisatie van MFA Heukelum, uitbreiding van Zorgcentrum Avondlicht en de nieuwe sporthal te Herwijnen.  Verder was hij betrokken bij het overleg van de realisatie van de stadswal te Heukelum en voortdurend in overleg met waterschap en provincie om voor het Heuff en Buko terrein bij de komende dijkverbetering meekoppel-kansen te creëren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.