15 februari 2019

Drukbezocht ALV CDA West Betuwe

Dinsdag 13 februari jl. kwamen CDA-leden uit heel West Betuwe bij elkaar in Herwijnen voor de voorjaarsvergadering 2019. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van de leden die zich op verschillende manieren langjarig hebben ingezet voor het CDA in Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen en een keuze hebben gemaakt om (voorlopig) het stokje over te geven. De nieuwe gekozen voorzitter Johan Kerbel had voor iedereen die afscheid nam een persoonlijk woord van dank voor de grote inzet en daarmee het fundament waarop CDA West Betuwe verder kan bouwen. 

Tijdens de ALV waren ook Engelina van Steenbrugge en Gerard van den Anker aanwezig. Beiden kandidaat voor het CDA op 20 maart a.s. voor respectievelijk de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap Rivierenland. Gerard als oud-wethouder in Maasdriel en voorzitter van NFO en Engelina als huidig lid van Provinciale Staten zijn heel nauw verbonden met rivierenland en spraken over de kansen die zij zien voor rivierenland en de bijdrage die zij hierin willen leveren. De aanwezigen waren enthousiast over hun toespraak en waren graag bereid om een aantal posters mee te nemen en zo het CDA en Engelina en Gerard in het bijzonder onder de aandacht te brengen van alle inwoners in West Betuwe.

Namens het CDA West Betuwe willen wij Engelina van Steenbrugge en Gerard van den Anker veel succes wensen bij het restant van de campagne en willen wij een stem op dit duo tijdens de verkiezingen van harte bij u aanbevelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.