25 februari 2019

Geen onnodige regels voor inwoners en bedrijven

Geldermalsen - Het CDA heeft bij de vaststelling van de tijdelijke geharmoniseerde APV West Betuwe steeds gekozen voor de regeling van de gemeente die de meeste vrijheid laat aan de inwoners. Tot deze nieuwe APV er komt hebben we geen extra beperkende regels willen opnemen in de APV. Wij kiezen voor verantwoordelijkheid bij onze inwoners. We hebben een meerderheid gekregen voor ons initiatief om geen vergunning te hoeven aanvragen voor het verbranden van snoeihout - een melding volstaat- en ook vogel werende geluidsapparatuur mag door onze agrariërs gebruikt worden.

De vrije horeca openingstijden gelden nu voor heel West Betuwe. Helaas is het niet gelukt meer ruimte voor de dorpshuizen te creëren. Terwijl daar nu een grijs gebied ontstaat door para commerciële instellingen de mogelijkheid te geven drank te laten verstrekken door een commerciële horecaondernemer. Dit kan alleen maar tot problemen leiden en verdient aandacht bij de vaststelling van de nieuwe APV.

Onze motie standplaatsen verordening is aangenomen dit bied goede mogelijkheden de leefbaarheid in de dorpen te ververhogen en beleid en wensen van de standplaatshouder op elkaar af te stemmen. Wij stellen ons voor dat er meer minimarkten gaan ontstaan.

Over een half jaar gaat de gemeente een nieuwe APV vaststellen waarbij inwoners en bedrijven vroegtijdig geraadpleegd worden. Onze inzet blijft daarbij geen overbodige regels in de APV op te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.