22 maart 2017

Jacob Klaas Star over het gaanzenakkooord

Deze maand is het Meert Moand Dialect Moand. Vanochtend staat in de statenzaal de Groningse taal centraal. De inbreng van statenlid Jacob Klaas Star over het gaanzenakkoord, was dan ook in het Gronings.

 Veurzitter,

Dit is een schiere boudel. Soamenwaarken let zain dat het ain en ain drei kin wezen. Dat betaikent dat je noar mekander mot willen luustern. Soamenwaarken om te kommen to waark dat elk en ain paast, as een moatkostuum. Veurzitter dit Gaanzenakkoord is een staark stukje waark dat ons let zain hou of t ook kin. Wie binnen der wies mit dat joe as college ons dizze evaluoatie (stoer woord) mitgeven. Wie geven joe mit dat dizze soamenwaarking ook over de grup zol motten kinnen, dei Gaanzen stoppen ook nait aan de grup. Mar dat waiten ie zulf ook wel, want dat stait ja in leste aliennen.

Mit betrekken tot baaide moties
De eerste mit betrekken tot het joagen in natura twaaidoezend regionen, dat is ja n haile biezondere. Ie geven as gedeputeerde stoaten ain vergunnen oaf en den zollen wie hier mitaander dat zomoar even weer om kinnen draaien. Dat is ja zowoar n lösse flödder,ja. As ie t der nait mit ains binnen taiken din beroup aan, goa in bezwoar. Mok gebruuk van joen rechten. Mor hier hebben ie de plicht om joe aan de regelerij te holden, ook as joe dat nait bevaalt.

De twaaide motie: Stop doodschaaiten van kolgaanzen
Das ja hol aander kouk, veurzitter. Wie joagen op gaanzen omdat ze ons schoa tou bringen, nait omdat ze gaanze binnen. En dij gaanzen binnen natuurlijk ook nait gek, goud vreten bie de boer en din weer biekommen op n aander stee. Het schiere van een gezoamenlijk Gaanzenakkoord is dat je kinnen luusteren noar mekander. Dus ik bin van mainen veurzitter dat ook dizze motie, hier nait heurt.  Dizze vroag mout veurlegt worden aan t Gaanzenakkoord. En t zol schier wezen as t gaanze college dat ook zol vinden, en het doar weerom legt bie het Gaanzenoverleg.

Wie zallen t zo wel heuren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.