“ Ain Pronkjewail in golden raand, is Grönnen, Stad en Ommelaand”. De provincie Groningen heeft verschillende gezichten. Groningen is een bruisende studentenstad en buiten de stad is er volop ruimte, groen, water en historie te vinden. Van het wereldberoemde Pieterpad tot het werelderfgoed van de Waddenzee: onze provincie heeft heel veel moois te bieden. Het is onze taak goed te zorgen voor natuur en cultuur. Cultuur vertelt het verhaal van ons verleden en het verbindt het verleden met de toekomst. Wij vinden dat er goede samenhang moet zijn tussen economie, toerisme en ruimtelijk beleid. In ons toeristisch beleid dient de verbinding tussen landschap, cultuurhistorische waarden, erfgoed, natuur en economische kansen centraal te staan.

 

Toerisme en recreatie

 • Het CDA pleit voor een actief toeristisch beleid waarbij de ondernemer in de lead is.
 • De slogan “Er gaat niets boven Groningen” is succesvol. Wij willen dat de Ommelanden hier nog meer van profiteren.
 • We streven naar een goede spreiding van culturele activiteiten, groot en klein, in de provincie.
 • We streven naar verbinding tussen natuurlandschappelijke kenmerken van onze provincie, cultuur, erfgoed en economie. 
Natuur

 • Wij vinden dat natuurontwikkeling moet plaatsvinden binnen de gebieden die daarvoor zijn aangewezen door de provincie. Wij zijn terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur. Wel zien wij mogelijkheden op het gebied van natuurinclusieve landbouw.
 • Daar waar de natuurontwikkeling leidt tot economische schade, moet er een ruimhartige compensatieregeling komen. 
Sport

 • Het CDA ondersteunt de top- en breedtesport in Groningen. De provincie moet gehandicaptensport stimuleren. Dat geldt ook voor de regionale stimulering van deelname aan sport.
 • Wij willen dat de ontwikkelingen en de kennis die worden opgedaan in de topsport ook ten goede komen aan de amateur- en breedtesport.
 • Wij willen in navolging van het nationaal sportakkoord in gesprek met de gemeenten en kennisinstellingen over het opstellen van een Gronings sportakkoord.
 • Wij zien bewegen en gezonde voeding als een belangrijk onderdeel van gezond leven en vragen daarvoor aandacht bij de sportverenigingen.
 • Wij maken ons sterk voor sportieve, gezonde scholen.
 • Wij stimuleren grote (top)sportevenementen: ze kunnen een bijdrage leveren aan het stimuleren van het bewegen van onze inwoners.

 

Cultuur

 • Wij willen via transparante financiering de spreiding en diversiteit van cultuur in onze regio borgen.
 • Wij stimuleren cultureel ondernemerschap, maar zien alleen een rol voor de provincie weggelegd wanneer het beter is om dit regionaal in plaats van lokaal op te pakken.
 • Nedersaksich, en daarmee het Gronings, is erkend als actuele taal. Daar zijn wij blij mee. Wij zijn dan ook voor het behoud van onze (streek)taal en vinden dat de provincie een taak heeft om deze taal levend te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.