De Provinciale Staten beschikt over een aantal middelen om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Zo kunnen de Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de vragensteller duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Schriftelijke vragen 
 

(Kinder)hartchirurgie

Sloopaanvraag De Halm

Gaswinning Groningerveld

Inrichting weidevogelgebied Medenerstiltilsterpolder

Vissen op de waddenzee

Wolvenbeheer

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.