De Provinciale Staten beschikt over een aantal middelen om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Zo kunnen de Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de vragensteller duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Schriftelijke vragen door het CDA gesteld in 2018

Schriftelijke vragen over het onderzoek van Elshorst & Durán | juni 2018

Schriftelijke vragen over EDS Delfzijl | juli 2018

Schriftelijke vragen door het CDA gesteld in 2017

Schriftelijke vragen North Refinery | januari 2017

Schriftelijke vragen Waterstofmolen | oktober 2017

Schriftelijke vragen aanvaringen bruggen | oktober 2017

Schriftelijke vragen door het CDA gesteld in 2016

Schriftelijke vragen dynamische contourenkaart | maart 2016

Schriftelijke vragen voornemen tot lozen afvalwater door de NAM op de Eems | maart 2016
        Beantwoording door Gedeputeerde Staten

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen over de uitputting van het budget voor het saneren van asbest op agrarische daken | April 2016

        Beantwoording door Gedeputeerde Staten

Schriftelijke vragen door het CDA gesteld in 2015

Schriftelijke vragen slecht wegdek Groningen-Hoogezand | februari 2015

Schriftelijke vragen kosten luchtverkeersleiding Groningen Airport Eelde | maart 2015

Schriftelijke vragen waterkwaliteit Hoornse plas | juli 2015

Schriftelijke vragen ontwikkelen openbaar vervoer Drenthe | juli 2015

Schriftelijke vragen nieuw in te voeren regeling gaskwaliteit | juli 2015

Schriftelijke vragen babysterfte Groningen | juli 2015

Schriftelijke vragen streep door groene verbrander | oktober 2015

Schriftelijke vragen juridische hulp bevingsgebied | oktober 2015

Schriftelijke vragen vertraging extra sneltrein Leeuwarden | oktober 2015

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.