'Voor elkaar, met elkaar', dat is de CDA campagneslogan voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Als christendemocraten geloven wij in de kracht van samen. Een mooiere provincie begint met mensen die oog hebben voor elkaar en een dienstbare overheid die ruimte biedt aan de kracht van de samenleving. Door samen de schouders ergens onder te zetten, kunnen wij als Groningers veel aan.

Het CDA staat voor een overheid die haar burgers vertrouwt, ruimte biedt aan ideeën uit de samenleving en inwoners ondersteuning biedt waar het nodig is. Daar waar mensen in de problemen komen, moet de overheid een schild zijn voor zwakkeren. We moeten echter ook constateren dat veel Groningers, die de overheid de afgelopen jaren nodig hadden, dat schild hebben gemist. De overheid is niet altijd de betrouwbare partner geweest die zij hoorde te zijn. 

In onze ogen moeten we terug naar een overheid die naast haar inwoners staat. Met minder polariserende politici en meer volksvertegenwoordigers die samen met Groningers de schouders eronder zetten. De overheid zijn we immers met elkaar.  

Onze 10 belangrijkste punten voor groningen

Meer woningen bouwen in stad en ommeland

De provincie moet meer vrijheid bieden in het woningbouwbeleid van de gemeenten en moet actiever belemmeringen wegnemen, zodat gemeenten en woningbouwcorporaties en particuliere investeerders volop in staat worden gesteld om te kunnen bouwen. Bij de bouw dient er sprake te zijn van maximale flexibiliteit.

Perspectief voor de agrarische sector en realistisch stikstofbeleid

Als CDA zetten wij ons in voor een economisch vitaal platteland, waarin perspectief is voor de agrarische sector. Daarnaast verdient het legaliseren van PAS-melders de hoogste prioriteit, totdat alle PAS-melders zijn gelegaliseerd. 

Energie en klimaat

Wij geven de energietransitie daadkrachtig vorm. Alle vormen van opwekking en besparing worden benut. Voldoende draagvlak is hierbij leidend.

De gaswinning moet zo snel mogelijk naar nul

Het CDA is en blijft van mening dat de gaswinning zo snel mogelijk naar nul moet. Daarnaast vindt het CDA dat het Rijk er alles aan moet doen om de versterkingsopgave te versnellen.

Behoud en investeren in voorzieningen

Het CDA wil een voorzieningenminimum binnen een straal van 15 km. Zo moet iedereen in zijn of haar omgeving gebruik kunnen maken van een aantal basisvoorzieningen als onderwijs, zorg of openbaar vervoer. Wanneer dit niet rendabel is, dient de overheid bij te springen.

Betaalbare, bereikbare en beschikbare zorg

Het CDA wil betaalbare, bereikbare en beschikbare zorg. Onze provincie is rijk aan toonaangevende (regionale) ziekenhuizen. Het UMCG is zelfs de grootste werkgever in de provincie Groningen. Tegelijkertijd zien we vanuit het Rijk een centraliserende beweging. Een voorbeeld hiervan is de kinderhartchirurgie. Het CDA is en blijft een voorvechter voor behoud van de kinderhartchirurgie en andere acute zorgvoorzieningen.

Bereikbare steden en dorpen

Voor de bereikbaarheid van onze steden en dorpen, ook op de (middel)lange termijn, willen wij verder investeren in het openbaar vervoer, het spoor en bereikbaarheid via de weg.

Behoud van een sterke economie

Het CDA geeft steun aan het MKB en familiebedrijven. Het MKB (Midden- en kleinbedrijf) is de motor van onze economie, maar wordt ontzettend hard geraakt door de energiecrisis. We steunen deze sector met de provinciale fondsen en programma's. Het CDA wil gezamenlijk met het Rijk verder investeren in de waterstofindustrie. Daarnaast vindt het CDA de industrieclusters van groot belang en pleit voor behoud hiervan. 

Aandacht voor seniorenbeleid

Het CDA wil nieuw beleid, waarin meer aandacht komt voor senioren. Factoren die belangrijk zijn wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen en zorg en (digitale en fysieke) toegankelijkheid. 

Openhouden van groningen airport eelde

Het CDA is een voorstander van het openhouden van Groningen Airport Eelde (GAE). 

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.