Het CDA is een organisatie naar het verenigingsmodel: de leden hebben de zeggenschap. Als afspiegeling van de opbouw van ons overheidssysteem heeft het CDA ook verschillende afdelingen. Zo kennen we het landelijk-, het provinciaal- en het gemeentelijk CDA.

Provinciaal CDA

Het provinciaal CDA heeft een bestuurlijke relatie met de Statenleden en Gedeputeerden, die vanuit het CDA zitting hebben in respectievelijk de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Vanuit die betrokkenheid wordt het verkiezingsprogramma opgesteld en is er dus een link met alle beleidsterreinen.
Het provinciaal CDA heeft een eigen verenigings- en scholingsconsulent die de gemeentelijke afdelingen ondersteunen op het gebied van ledenwerving, ledenzorg en scholing.

Landelijk

Richting het landelijk CDA is het provinciaal CDA van belang voor praktische communicatie over en weer. Zo blijven zowel het provinciaal CDA als het landelijk CDA goed op de hoogte van wat er speelt.

De provinciale CDA afdeling is, kortom, een essentiële schakel in ons constitutioneel bestel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.