Het CDA zet in op een verdere verduurzaming van de mobiliteit. Waterstof en elektrificatie bieden hiervoor goede mogelijkheden, evenals groen gas, ook op het gebied van openbaar vervoer. Voor kortere afstanden stimuleren we het fietsgebruik en geven we fietsers de ruimte. Voor de bereikbaarheid van onze provincie, ook op de (middel)lange termijn, willen wij verder investeren in kennis omtrent autonoom vervoer. Een snelle verbinding met de Randstad en Duitsland is nog steeds van belang. Dit kan via nieuwe infrastructuur, maar juist op de korte termijn ook door het beter en efficiënter benutten van bestaande infrastructuur. 

Projecten

 • We streven naar een goede ontsluiting van de regio's over de provinciegrenzen heen en naar de stad Groningen toe. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding van de N355 naar het Westerkwartier.
 • Er moet een goede verbinding komen van Zoutkamp naar de A7.
 • Wij maken ons sterk voor een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis in Scheemda via de N362.
 • We willen dat de provincie samen met de gemeente Oldambt komt met een oplossing voor de problematiek van de Blauwe Roos in Winschoten.
 • Wij willen na de oplevering van de Zuidelijke ringweg van de stad Groningen zo snel mogelijk door met de aanpak van de Westelijke ringweg. 
Vracht- en landbouwverkeer

 • De hoeveelheid vracht- en landbouwverkeer dat door de dorpen en kernen in onze provincie rijdt, wil het CDA verminderen. 
Duurzaam vervoer

 • Wij zien graag meer experimenten met autonoom (openbaar) vervoer in de provincie.
 • Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer oplaadpunten voor auto en fiets en voor bredere fietspaden.
 • De fietsroute-plus trajecten moeten in de hele provincie verder worden uitgerold.
 • Wij willen bedrijven stimuleren om tot een slimmer en duurzamer vervoersbeleid te komen, onder andere door het faciliteren van elektrische fietsen en oplaadpunten voor auto en fiets.
 • Wij zijn voor experimenten binnen het openbaar vervoer met alternatieve brandstoffen zoals waterstof en vinden dat de provincie hierin een aanjagende rol kan spelen.
 • Wij vinden het belangrijk dat bedrijventerreinen in onze provincie ook goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Hierdoor krijgen bezoekers of medewerkers van bedrijven die hier gevestigd zijn ook een meer-duurzaam alternatief voorhanden. De provincie houdt hier rekening mee in haar beleid. 
Duurzaam veilig verkeer

 • De provincie moet investeren in een veilige en innovatieve weginrichting. Bij onderhoud aan de huidige infrastructuur en bij de aanleg van nieuwe wegen, zal de komende jaren rekening worden gehouden met de toename van autonoom rijden.
 • Wij zijn voor experimenten met innovatieve weginrichting zoals slimme (LED)verlichting of markeringen op de weg.
Spoor

 • Het CDA wil het spoor in Groningen optimaliseren en toekomstbestendig maken. Wij willen dat ook de ‘uiteinden’ van het spoorwegennet mee worden genomen in deze ontwikkelingen, evenals de kansen die internationale bereikbaarheid biedt. Denk aan een goede verbinding met Duitsland.
 • Wij willen het spoor naar Veendam doortrekken naar Stadskanaal en dit in de toekomst uitbreiden naar Emmen. Hierbij ontstaat de mogelijkheid dat dit op termijn kan leiden tot aansluiting op de Emslandstrecke, en daarmee een verbinding met Münster.
 • Wij maken ons sterk voor veilige spoorwegovergangen op het platteland waarbij het streven is ProRail te bewegen om onbeveiligde spoorwegovergangen versneld te vervangen. Bij het vervangen van deze spoorwegovergangen geniet beveiligen de voorkeur boven sluiting. Hiermee kan onnodige barrièrewerking van het spoor, bijvoorbeeld voor het langzaam verkeer, worden voorkomen. 
Lucht- en vaarverkeer

 • Wij vinden goede bereikbaarheid van groot belang voor de economische ontwikkeling van ons gebied.
 • Wij zien graag dat de zeesluizen worden vergroot en vernieuwd om onder andere de nationale vaarroute Lemmer – Delfzijl te verbeteren.
 • Wij willen vaarwegen bereikbaar maken en houden voor de scheepvaart en recreatie.
 • Wij vinden dat de provincie alleen moet investeren in vaarroutes voor recreatief gebruik als er concrete plannen van recreatieve ondernemingen aan ten grondslag liggen. Uiteindelijk gaat het om de economische effecten van investeringen.
 • We stimuleren dat vaarwegbeheerders het openen en sluiten van waterkeringen op elkaar afstemmen.
 • Wij zien de regionale luchthaven Groningen Airport Eelde als kernvoorziening in onze fysieke infrastructuur. Deze internationale luchthaven dient het algemeen belang van de bereikbaarheid van Groningen via de lucht. Zij is daarmee van groot belang voor onze regio en ons vestigingsklimaat. Daarom zetten wij ons samen met betrokken partijen in voor behoud en ontwikkeling van Groningen Airport Eelde, zodat zij op verantwoorde wijze een positieve ontwikkeling kan doormaken. 
Openbaar vervoer

 • Het CDA pleit voor een hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoer.
 • Bij de opstapplaatsen voor het openbaar vervoer willen we de voorzieningen bundelen, zoals een gunstige ligging, een overdekte fietsenstalling, gratis parkeergelegenheid, gratis WIFI en elektrische oplaadpalen voor fiets en auto.
 • Het CDA vindt dat openbaar vervoer op het platteland een basisvoorziening moet blijven. Ook vinden wij het belangrijk dat er overdekte bushaltes zijn en blijven.
 • Publiek vervoer moet naadloos aansluiten op alle systemen voor openbaar vervoer. Het vervoer moet efficiënt en duurzaam gebeuren.
 • Wij maken ons sterk voor meer grensoverschrijdende, hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen in de Eems Dollard Regio. In overleg met de Duitse partners willen wij onderzoeken hoe bus- en treinverbindingen in de grensregio opgewaardeerd kunnen worden en hoe het lijnennet beter met elkaar verknoopt kan worden. Voor verdere versterking van het toerisme in het gebied dagen wij de exploitanten uit om meer ruimte te maken voor het meenemen van de fiets.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.