Zorg is essentieel voor iedereen. We zetten dan ook stevig in op preventie, gezond leven, vroegtijdige signalering van problemen en een goede bereikbaarheid van de zorg. Daarom ondersteunen wij experimenten met zorg op afstand (onder andere via 5G), samenwerking in de keten en innovaties rondom zorgpreventie. Hierbij gaat het altijd om de kwaliteit van de zorg en staat de zorgbehoevende centraal. 

  • Het CDA vindt dat zorg voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. De provincie moet erop toezien dat ambulancezorg en verpleeg- en ziekenhuizen goed bereikbaar en goed verspreid zijn. Wij zijn voorstander van innovatieve maatregelen die dit mogelijk maken.
  • Wij vinden dat alle ziekenhuizen in onze provincie goed bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer.
  • Wij stimuleren toepassing van digitalisering in projecten om de kwaliteit van de zorg te behouden of zelfs te vergroten.
  • De provincie moet het mogelijk maken dat ouderen, die dat willen, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De provincie stimuleert initiatieven die hier een bijdrage aan leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.