02 februari 2023

CDA stelt mondelinge vragen over garnalenvisserij

Statenlid Jesper Bergsma heeft mondelinge vragen gesteld over de garnalenvisserij. Het CDA Groningen is van mening dat deze belangrijke bedrijfstak meer tijd moet krijgen om te voldoen aan de stikstofregels en de eisen van de wet milieubeheer. 

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft uitgesproken dat de stikstofuitstoot van viskotters en hun impact op de natuur sneller moet worden teruggebracht. Volgens de minister moeten hun schepen binnen negen maanden voorzien zijn van katalysators en schone motoren. Het CDA vindt echter deze negen maanden veel te kort. Het biedt de vissers niet genoeg tijd om aan de gestelde eisen te voldoen. De garnalenvissers in provincie Groningen maken zich grote zorgen over hun toekomst.

Zie hieronder de vragen die het CDA heeft gesteld aan het college over de gestelde eisen van minister Van der Wal.
1. Hoe kijkt het college aan tegen de plannen van de minister?
2. Deelt het college de mening van het CDA dat de garnalenvisserij een belangrijke bedrijfstak is voor onze provincie en daarmee de moeite waard is om ons voor in te zetten? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om bij het Rijk te lobbyen om garnalenvissers meer tijd te geven om te voldoen aan de stikstofregels en de eisen van de wet milieubeheer?

Op deze vragen heeft het college bevestigend geantwoord. Zij vindt negen maanden ook relatief kort voor vissers om aan de eisen te voldoen en blijven aandringen op een reële benadering van deze sector. Het CDA is tevreden met het antwoord van het college en hoopt dat de visserij meer tijd krijgt om deze verduurzamende stap te zetten. ‘De visserij is een belangrijke bedrijfstak en kenmerkend voor onze provincie en de gemeenschappen hier. We zullen ons daarom moeten inzetten om deze sector de tijd en ruimte te geven om aan de eisen van wet- en regelgeving te voldoen,’ aldus Jesper Bergsma, Statenlid CDA Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.