22 maart 2017

Openstelling POP gelden

Vanochtend was er een motiedebat over de openstelling Platteland Ontwikkellings Programma (POP) gelden. In december 2015 heeft het CDA samen met de ChristenUnie een motie Intensieve Veehouderij ingediend. Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren werd dit onderwerp vandaag als motiedebat in Provinciale Staten besproken.

Het CDA betreurt het dat het voorstanders en tegenstanders niet lukt om op dit punt goed samen te werken. Het CDA wil graag van het college van Gedeputeerde Staten weten wat ze hebben gedaan om alle belanghebbenden aan tafel te krijgen en wat ze ervan vinden dat er een partij is die niet wil deelnemen aan het gesprek hierover.

Het CDA steunt de ingediende moties van de Partij voor de Dieren niet omdat beide moties tegen elke vorm van verbetering en verduurzaming van de sector zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.