07 juni 2017

Uitnodiging energiecollege 21 juni + energiesymposium 6 september 2017

De Provinciale Staten van Groningen nodigt statenleden en raadsleden van harte uit tot het bijwonen van

twee bijeenkomsten over de transitie naar duurzame energie. Een uitgelezen kans om uw

kennis over de toepassing van bekende en minder bekende energiebronnen op te vijzelen

en tegelijkertijd in contact te komen met uw lokale en provinciale collega’s.

 

Energiecollege André Faaij

Woensdag 21 juni 2017

10.30 – 12.00 uur in de Statenzaal

aansluitend lunch in het Atrium

 

Prof.dr. André Faaij verzorgt op woensdag 21 juni een algemeen energiecollege. Als

wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe en verbonden aan de

Rijksuniversiteit Groningen praat hij u graag bij over de toepassing en het verbruik van

energie uit wind, zon, warmte en uit fossiele bronnen. Daarnaast staat hij stil bij

energiebesparing, kansen voor biobased economy en gaat hij in op CO2-af/opvang. Genoeg

stof tot nadenken tijdens het zomerreces en een mooie inhoudelijke basis voor de volgende

bijeenkomst.

 

Energiesymposium

Woensdag 6 september 2017

09.00 – 12.15 uur in de Statenzaal

Het symposium staat in het teken van een drietal minder conventionele

energietechnologieën die op kortere of langere termijn een bijdrage kunnen leveren aan de

transitie naar duurzame energie:

 

Waterstof als energiedrager, met prof.dr. Ad van Wijk, TU Delft

Thorium – Molten Salt Reactor technologie, met prof.dr.ir. Jan Leen Kloosterman, TU Delft

Ocean Grazer – energie uit oceaangolven , met drs. Wout Prins, RuG

 

Bekijk hier de uitnodiging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.