Vandaag is tijdens de Statenvergadering een brief over de Westelijke Ring besproken. De brief is een uitleg over de verkennende fase van het project. Het CDA kan zich vinden in de brief van GS. De voorverkenning is gedegen uitgevoerd en de uitkomsten van de publieksbijeenkomsten wordt serieus meegenomen in de verdere uitwerking.

Betere ontsluiting Westerkwartier

Het CDA heeft tijdens de Voorjaarsnota al aandacht gevraagd voor een betere verbinding met het Westerkwartier. De gedeputeerde heeft destijds een toezegging gedaan en bij de presentatie bij de commissie werd duidelijk dat er gekeken wordt naar de koppelkansen met het Westerkwartier.

Geen vertraging

Het CDA vindt het belangrijk dat er geen vertraging komt in de verdere planuitwerking. Statenlid Truus van Kleef: "Met vertragingen doen we echt de wijken aan de Ring en het Westerkwartier tekort."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.