Vandaag is er tijdens de eerste Statenvergadering van 2018 de het rapport over de toestand van de natuur en het landschap besproken. Input voor dit rapport kwam binnen via de actie “Kies voor Groningen”. Via deze actie hebben we goed kunnen horen wat er leeft in de provincie.

Totaal overzicht

Volgens Statenlid Jacob Klaas Star geeft dit rapport niet een totaal overzicht. Star ziet graag een georganiseerd integraal beleid. “Wij doen het als provincie Groningen niet slecht, maar het kan beter.” aldus Jacob Klaas Star

Maatwerk

Star ziet dat er vanuit verschillende belangen niet altijd de goede keuzes gemaakt worden. Het is daarom voor het CDA belangrijk dat er op gebiedsniveau maatwerk wordt nagestreefd, samen met inwoners, gebruikers, beheerders en de genieters. Als voorbeeld noemt Star het Weidevogelmanifest. Daar werken natuur- en landbouworganisaties samen en bepalen wat er moet gebeuren.

Filmpje

Pas geleden is er een filmpje opgenomen voor de Provincie. Daarin geeft Jacob Klaas Star een reactie op het project “Kies voor Groningen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.