11 juni 2022

Reactie stikstofplannen: Perspectief voor het platteland?

Perspectief voor het platteland?

Gisteren maakte het kabinet haar plannen bekend om de stikstofproblematiek op te lossen. Een zware klap voor veel boeren en bewoners van het platteland. Ook in Groningen ligt een grote uitdaging. De provincie Groningen moet 25% stikstof reduceren. Dat lijkt weinig in vergelijking met andere provincies, maar lokaal moet er tot 70% stikstof worden gereduceerd. Dit zal dan ook een grote impact hebben.

De komende periode moeten we gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de gestelde doelen haalbaar zijn. Vooruitkijkend daarop zijn ons al een aantal zaken opgevallen.

Het kabinet heeft aangegeven dat de stikstofdoelen richtinggevend zijn en bijgesteld kunnen worden. Er is dus ruimte voor maatwerk. Dat is van belang, omdat wij ons bij het behalen van de natuurdoelstellingen niet blind moeten staren op de stikstofdoelen. In Natura 2000 gebied Lieftinghsbroek speelt bijvoorbeeld de waterhuishouding ook een belangrijke rol.

Daarnaast heeft de minister weinig aandacht besteed aan het legaliseren van PAS-knelgevallen. Dit heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit. Wij blijven er op aandringen dat snel duidelijk moet worden hoe de PAS-knelgevallen in de provincie Groningen van een vergunning worden voorzien. Tot slot zijn wij verbaasd dat er naast het Natura 2000 Lieftinghsbroek nog meer gebieden zijn waar een flinke stikstofreductie wordt gevraagd. Dit roept bij ons veel vragen op, want hier is in het verleden nooit sprake van geweest.

Het is nu aan het provinciebestuur om met een plan te komen. Wij willen hen daarbij het volgende advies geven; zet de deuren van het provinciehuis wijd open om samen met betrokkenen te werken aan realistische, haalbare en betaalbare plannen om de natuur te herstellen. Alleen dan zorgen wij voor toekomstperspectief voor de landbouw en voor de leefbaarheid op het platteland.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.