"In de Schepping is er aan de wereld vele delfstoffen meegegeven in het vertrouwen om er verantwoord mee om te gaan. Ook in Groningen zijn we rijkelijk bedeeld. Het heeft door de geschiedenis heen al veel gebracht, maar naar nu blijkt dat het in de toekomst veel zal nemen waarvan niet de Schepping de oorzaak is, maar puur menselijk handelen."

Op deze manier begon Statenlid Truus van Kleef haar woordvoering over de zoutwinning die vandaag tijdens de Statenvergadering behandeld werd.

Zout

Bij Nedmag wordt magnesiumzout naar boven gehaald. Een grondstof onmisbaar voor veel van onze dagelijkse producten. Deze jarenlange zoutwinning heeft door de jaren heen sociaaleconomisch perspectief gegeven, maar heeft ons inmiddels ook geleerd dat het schade geeft. Bewoners in de winning-gebieden worden gedupeerd,
de natuur en de waterwingebieden ondervinden de gevolgen in de bodemdaling.

Tijdens de commissievergadering waren er diverse insprekers die namens gedupeerden hun ernstige zorgen en frustraties hebben uitgesproken. Het CDA snapt veel van deze zorgen. Het rapport van de SODM geeft aan dat er een serieus probleem ligt en dat NEDMAG niet alleen mag delven maar ook preventief te werk moet gaan.

Onrust en klachten

Het CDA wil dat het college van GS alle klachten en problemen gaat inventariseren en vervolgens gaat vaststellen wat er moet gebeuren. Dit moet in samenwerking met alle betrokken partijen. Statenlid Truus van Kleef heeft verder nog zorgen: "Het is onbegrijpelijk dat er zo gestreden moet worden voor schadeherstel en dat er niet 1 loket mijnbouwschade gaat komen." Volgens Van Kleef heeft zelf NEDMAG aangegeven hier voorstander van te zijn.  "Het CDA staat voor een onafhankelijke schade-beoordeling en dat via één loket mijnbouwschade.", aldus Van Kleef.

 "Het is onbegrijpelijk dat er zo gestreden moet worden voor schadeherstel en dat er niet 1 loket mijnbouwschade gaat komen."

Schadeprotocol

Het loket voor mijnbouwschade is er nog lang niet. Tot die tijd is er het NEDMAG Schadeprotocol. Het CDA wil dit protocol graag toetsen op onafhankelijkheid en realiteit zodat de gedupeerden rechtmatig behandeld gaan worden.

In de Statenvergadering van 18 april jl. zijn zorgen uitgesproken en bleek ook dat alle partijen een oplossing willen, maar soms net even via een andere weg. In een brief van 2 november jl. door GS, de update van de motie Gelijke Monniken, staat duidelijk de vertaling van deze motie naar de verantwoordelijke overheid, het Rijk. Ook in lijn met advies TcBB omgekeerde bewijslast.

Truus van Kleef besloot haar inbreng met woorden: " Het zout der aarde is bedoelt om onze verantwoordelijkheid te dragen voor onze medemensen en de generaties die komen, maar zeer zeker ook voor de aarde op zich."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.