• Wij vinden dat natuurontwikkeling moet plaatsvinden binnen de gebieden die daarvoor zijn aangewezen door de provincie. Wij zijn terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur. Wel zien wij mogelijkheden op het gebied van natuurinclusieve landbouw.
  • Daar waar de natuurontwikkeling leidt tot economische schade, moet er een ruimhartige compensatieregeling komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.