• Wij zijn tegen het verstrekken van subsidies aan bestaande bedrijven die door structurele oorzaken verlies draaien. Bedrijven die investeren in de toekomst door vernieuwing of uitbreiding, moeten juist in aanmerking komen voor deze subsidies
  • De programma’s van het SNN zijn een belangrijk instrument om startende en innovatieve bedrijven van de grond te krijgen. Wij willen dat het SNN monitort wat de werkgelegenheidseffecten hiervan zijn. Tevens willen wij dat het SNN duidelijk maakt dat zij de managementautoriteit is van de provincies. Beleid wordt door de provincies gemaakt.
  • De provincie moet onderzoeken of zij een rol kan spelen in kredietverlening van bedrijven die aan de slag willen met doorontwikkeling van innovaties en daardoor de mogelijkheid krijgen om te groeien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.