Voor elkaar, met elkaar

Voor elkaar, met elkaar’, dat is de CDA-campagneslogan voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Als christendemocraten geloven wij in de kracht van samen. Een mooiere provincie begint met mensen die oog hebben voor elkaar en een dienstbare overheid die ruimte biedt aan de kracht van de samenleving. Door samen de schouders ergens onder te zetten, kunnen wij als Groningers veel aan. Het CDA staat voor een overheid die haar burgers vertrouwt, ruimte biedt aan ideeën uit de samenleving en inwoners ondersteuning biedt waar het nodig is. Daar waar mensen in de problemen komen, moet de overheid een schild zijn voor zwakkeren. We moeten echter ook constateren dat veel Groningers, die de overheid de afgelopen jaren nodig hadden, dat schild hebben gemist. De overheid is niet altijd de betrouwbare partner geweest die zij hoorde te zijn. Bijvoorbeeld in het aardbevingsschandaal, de toeslagenaffaire of de aanpak van de stikstofproblematiek. In onze ogen moeten we terug naar een overheid die naast haar inwoners staat. Met minder polariserende politici en meer volksvertegenwoordigers die samen met Groningers de schouders eronder zetten. De overheid zijn we immers met elkaar.

Onze provincie staat ook de komende jaren voor grote uitdagingen. Voor veel mensen en gezinnen gaan de kosten van energie en boodschappen door het dak. In het aardbevingsgebied maken veel inwoners zich zorgen over hun veiligheid en de veel te traag verlopende versterkingsopgave. Op het platteland zien Groningers voorzieningen verdwijnen en maken boeren zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en daarmee hun gezin. In de zorg, techniek, de bouw, het onderwijs en vele andere sectoren kampen we met een tekort aan personeel. Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen waar we gezamenlijk mee aan de slag moeten. Voor elkaar en vooral ook met elkaar.

Als christendemocraten voelen wij de plicht om verder te kijken dan het hier en nu. Wij hebben deze provincie geërfd van vorige generaties en in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid die verder reikt dan enkel de problemen van vandaag en morgen. Ook volgende generaties moeten er op kunnen rekenen dat wij voor hen een leefbare provincie achterlaten. Wij noemen dat rentmeesterschap.

In dit programma schetsen we hoe we de grote uitdagingen in onze provincie willen aanpakken. Uit de vele gesprekken die wij voeren met Groningers, komt een helder beeld naar voren wat de opgave is. Dat hebben we vertaald in actiepunten voor de komende vier jaar. Per thema maken we scherpe keuzes en leggen we uit waarom we deze keuzes maken. We doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken en werken samen met Groningers aan perspectief voor stad en ommeland. Dat doen we vanuit ons gedachtengoed en onze kernwaarden. Waarin de zorgen en ideeën van Groningers centraal staan. In goede samenwerking met het Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en met u. Dat doen we oprecht en met respect voor ieders mening. Met uiteindelijk als doel een samenleving die er voor elkaar is, elkaar steunt en met elkaar bouwt aan een provincie, waarin deze generatie Groningers én volgende generaties met plezier kunnen wonen, werken en leven.

Met dit programma als basis, willen we de komende vier jaar daar opnieuw mee aan de slag. Dit doen we met een groep enthousiaste kandidaten die een goede weerspiegeling zijn van onze provincie. Met uw steun bouwen we aan een provincie die we met trots door kunnen geven aan volgende generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.