Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving centraal! 
Dat is mijn overtuiging en leidraad in mijn politieke activiteiten. Dat vraagt om een koers vanuit het politieke midden. Met visie en gebaseerd op vaste waarden. Een onrustige wereld vraagt om stevige ankers. Het CDA heeft die, zowel op inhoud (samen met ons wetenschappelijk instituut) als in gewoon goede, betrokken mensen. En dat geldt ook in Europa dat wellicht voor veel mensen wat verder af lijkt te staan. 

Ook in Europa zetten wij christendemocraten mensen en hun gemeenschappen / onderlinge verbanden centraal en niet het instituut Europa als oplossing voor alles (bureaucratisering en onrealistisch) of juist alles te verwachten van de markt (liberalisme, kapitalisme). 
We hebben gezien dat dat niet werkt en we daarmee verliezen wat waardevol is!  

Wij kiezen voor een fatsoenlijk Europa dat zijn inwoners beschermt en onze waarden verdedigt. Een Europa waarin we samenwerken waar dat ons sterker maakt en elkaar de ruimte geven waar dat nodig is.

Over mij
Ik ben nu zo’n 23 jaar lid van en actief voor het CDA en heb veel verschillende functies mogen vervullen. Dat begon uiteraard bij het CDJA in mijn studententijd in Groningen! Ik was en blijf  nieuwsgierig (‘hoe werkt de politiek’?) en betrokken (de ambitie om mee te willen praten over hoe we in ons land samenleven).  Ik heb als teamspeler, geworteld in de regio, met ervaring vanuit het bedrijfsleven en ondernemerschap en als moeder, mijn steentje willen bijdragen in het CDA team lokaal, in de Tweede Kamerfractie en doe dat als lijstduwer ook met plezier voor het CDA-EVP team in Europa! Juist nu het politieke klimaat guur is en het vertrouwen bij mensen in de politiek ongekend laag kunnen we vanuit onze vaste christendemocratische normen en waarden bijdragen en richting geven. Ik heb daar alle vertrouwen in o.l.v. Henri (NL) en Tom (EU)! 

De omgeving van de mens, is de medemens

Paspoort Hilde

  • Geboren: 1979
  • Woonplaats: Hanzestad Kampen
  • Studie: Recht & Bedrijfswetenschappen, faculteit Rechten, Rijksuniversiteit Groningen  
  • Werk: Sr Adviseur Beleid bij Rijkswaterstaat 
    CDA: vml Tweede Kamerlid (2019-2023), fractievoorzitter en gemeenteraadslid (2006-2018) en oa voorzitter CDJA Overijssel

Wist je dat Hilde...

  • het carbidschieten als traditie een warm hart toe draagt en zelf als Kampenaar ook wel eens op de melkbus heeft gezeten met Oud & Nieuw?
  • ondernemer is geweest voor ze in de Tweede Kamer belandde?
  • op de bres springt voor #familiebedrijven als dragers van een economie vanuit het rijnlandsdenken?
  • samen met vml collega Mustafa gesprekken aanging met verschillende geloofsgemeenschappen onder de noemer 'Geloof om te Delen'?

Bekijk onze andere kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.