Het CDA is een actieve vereniging die bestaat uit ruim 30.000 leden, duizenden vrijwilligers en verschillende geledingen en netwerken. De CDA-organisatie bestaat uit een landelijk bureau in Den Haag, twaalf provinciale afdelingen en een kleine 400 lokale afdelingen in het land. Elk niveau heeft zijn eigen besturen.
Het Congres, zeg maar de landelijke ledenvergadering, is het hoogste orgaan van de partij. Twee keer per jaar vindt het partijcongres plaats, op een centrale of regionale plek in het land. Hier worden de belangrijkste partijbeslissingen genomen en diverse interessante workshops en ontmoetingen georganiseerd.

Het landelijk partijbestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. Het partijbureau in Den Haag ondersteunt het landelijke bestuur en de diverse CDA-afdelingen en organisaties. 
Tot de bijzondere organisaties worden alle organisaties gerekend die een eigen rechtspersoon zijn, maar wel op enige wijze aan het CDA zijn verbonden. Dit zijn het Wetenschappelijke Instituut, de CDA-Vrouwen, het CDJA, de Bestuurdersvereniging, de Eduardo Freistichting en de CDA-Businessclub. Tot de bijzondere organen rekenen wij de commissies die voor een vereniging noodzakelijk zijn om haar werk zorgvuldig te doen, bijvoorbeeld een Auditcommissie en een Integriteits- en Royementscommissie. Tot slot zijn er diverse netwerken en visiegroepen waarin actieve leden zich rond een bepaald thema of doelgroep verenigen.  

Statuten en huishoudelijk reglement

Download hier de statuten van het CDA. 

Download hier het huishoudelijk reglement van het CDA. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.