Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek, maar hier actief mee bezig zijn mocht niet van de overheid in mijn geboorteland. In Nederland heb ik voor het eerst democratie, vrijheid en veiligheid kunnen ervaren. Om iets terug te doen voor de mooie samenleving, ben ik sinds 2018 politiek actief geworden.

Als voormalig vluchteling ervaar ik welke impact beleid kan hebben op het leven van vluchtelingen/migranten, maar zeker ook op onze eigen bevolking. Asiel- en migratiestromen rijzen de pan uit. Vluchtelingen slapen op het gras in Ter Apel en kinderen groeien jarenlang op in een asielzoekerscentrum. Aan de andere kant moeten onze jongeren 7 tot 8 jaar wachten op een betaalbare woning en kunnen daardoor geen gezin stichten en kunnen ouderen niet doorstromen naar seniorenwoningen. Dit roept bij mij een gevoel van onrechtvaardigheid op.
Daarom hebben we een evenwicht nodig tussen ""barmhartigheid/ verantwoordelijkheid"" en accepteren dat we een ""klein land"" zijn.

Moeten we de '' echte'' vluchtelingen niet eerlijk over Europa verdelen of veilig en humaan dicht bij huis opvangen? In Nederland alleen kunnen we niet iedereen helpen, hoe graag we dat ook willen. Kunnen we als Europa banen creëren in arme landen en zo de smokkelaars kansloos maken? Moeten we de vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet helpen beter te integreren? 

Voor dit evenwicht zet ik me graag in vanuit Europa.

Asiel- en migratiestromen beheersen is iets wat we alleen samen met Europa kunnen doen.

Paspoort Lily

 • Geboren: 23 september 1975, Iran
 • Persoonlijk: Weduwe, 3 kinderen
 • Studie: Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool 
 • Werk: Beleidsmedewerker duurzame bedrijventerreinen, gemeente 's-Hertogenbosch (sinds 2023)
 • Nevenfunctie: Algemeen Bestuur WSD, Boxtel (sinds 2023)
 • Geloof: Katholiek
 • CDA: Raadslid Oirschot (sinds 2018), Burgerraadslid (2017)

Wist je dat Lily...

 • haar leven in Nederland helemaal opnieuw moest opbouwen? Ze heeft hard gewerkt en gestudeerd om haar gezin en de samenleving te dienen.
 • sinds 2018 in de gemeenteraad zit, zich inzet voor de Oirschotse gemeenschap en de portefeuille Asiel en migratie, Sociaal domein en Veiligheid heeft?
 • in 2019 haar initiatiefvoorstel voor een ''Betere integratie van statushouders in Oirschot'' unaniem werd aangenomen?
 • samen met alle vrouwelijke raadsleden in Oirschot een actie organiseerde, waarbij Kamerlid Inge van Dijk en de burgemeester van Oirschot aanwezig waren, om vrouwenrechten/mensenrechten in Iran te ondersteunen?
 • graag danst, wandelt, naar de Top 40 luistert en goed kan koken?

Bekijk onze andere kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.