25 juli 2019

CDA afdelingen gaan op technische tour

De CDA afdelingen uit de kop van Noord-Limburg hebben recent een werkbezoek gebracht aan het bedrijf Staalbouw Mook dat gelegen is nabij het treinstation in Mook op bedrijventerrein Korendal. Staalbouw Mook is een metaal constructiebedrijf dat zich binnen de sectoren industrie, machinebouw en utiliteitsbouw specialisaties heeft verworven. Daarnaast verzorgt het bedrijf service-, montage- en onderhoudswerkzaamheden aan staal gerelateerde componenten. Het bedrijf heeft inmiddels ruim 50 jaar ervaring en heeft de nodige certificaten op zak. Sinds 2006 staat Robert Janssen aan het roer van het bedrijf en is het bedrijf gegroeid van 15 naar 35 medewerkers.
Als missie heeft het bedrijf: Kan niet kennen we niet. Daaruit kan opgemaakt worden dat zij regelmatig gevraagd worden om speciale staalconstructies als een niche producten te maken. Zo heeft het bedrijf speciale opdrachten uitgevoerd voor dierentuin Artis, Heineken, maar is ook veel werk verricht voor de Noord-Zuid lijn in Amsterdam. Altijd is het bedrijf op zoek naar de som van de totale oplossing voor haar klanten. Voor Robert Janssen is de doorontwikkeling van zijn personeel daarbij van groot belang. Vandaar dat hij het opleiden van personeel, maar ook stagiairs van groot belang vindt. Bij het bedrijf kunnen stagiairs doorlopend terecht. Daarin wordt ook volop samengewerkt met onderwijsinstellingen.
Nu het bedrijf de afgelopen jaren een behoorlijke groei heeft doormaakt heeft het behoefte om uit te breiden. Graag zou Janssen dat doen op de huidige locatie. Daarvoor is hij mede afhankelijk van de medewerking van de gemeente Mook & Middelaar en de provincie. Mocht uitbreiding op de huidige locatie niet lukken dan is Janssen genoodzaakt uit te wijken naar elders. Dat zou jammer zijn voor de werkgelegenheid als een dergelijk specialistisch bedrijf vertrekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.