Twan Reintjes

Mijn naam is Twan Reintjes, 43 jaar en getrouwd. Wij hebben samen twee kinderen van 6 en 8 jaar: een dochter en zoon. Beiden zitten met veel plezier op basisschool 'De Ratel' in Gennep-Zuid. In het dagelijks leven ben ik projectleider. Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren politiek actief voor het CDA in de gemeente Gennep.
Inmiddels ben ik bijna 20 jaar lid van het CDA. Daarvan zit ik nu voor het elfde jaar in de gemeenteraad. Daarvoor ben ik vijf jaar commissielid geweest namens het CDA. Sinds 2015 ben ik fractievoorzitter van onze club. Graag wil ik mijzelf voor de komende vier jaar opnieuw met veel enthousiasme in het belang van de gemeente Gennep inzetten. De afgelopen jaren is er veel werk verzet. Zo wordt er in alle kernen weer gebouwd. Daarnaast is er veel aandacht gekomen voor plannen vanuit de dorpen en wijken zelf. Voor een vitale samenleving is er volop geïnvesteerd in sport(verenigingen). Daar hebben we ons als CDA de afgelopen jaren ook sterk voor gemaakt. Maar het werk is nog niet af!
Voor de komende vier jaar vind ik het belangrijk dat er, zowel in Gennep als de omliggende dorpen, geïnvesteerd blijft worden om deze ook voor onze jongeren aantrekkelijk te houden. Belangrijk is dat we jongeren binden aan onze gemeente. Daarbij horen goede (verenigings)voorzieningen. We wonen in een prachtige en afwisselende omgeving tussen Maas, Niers en Reichswald (stuwwal), waar we wat mij betreft best wat trotser op mogen zijn. Tal van recreatiemogelijkheden kent onze gemeente. Onze gemeente is goed ontsloten richting grote(re) steden, dat is gunstig voor ons vestigingsklimaat. Het aanbod werkgelegenheid kan altijd beter, dat verdient continue aandacht. Ook de klimaatverandering vraagt aandacht, waar we mee aan de slag moeten. Laten we maatregelen daarvoor combineren met het vergroenen van onze directe leefomgeving (straten en buurten). Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.
Een actieve, ondernemende een aanjaag houding vanuit een gemeente in combinatie met lokaal enthousiasme is van belang om ontwikkelingen van de grond te krijgen. Kansen zien, maar ook realiseren! Niets komt vanzelf aanwaaien. Samen met de samenleving moeten we de schouders er onder zetten, keuzes maken, doorpakken en zaken ten uitvoering brengen.
Op de kandidatenlijst van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plek 2.

Fractievoorzitter Twan Reintjes:
Woordvoerder: Wonen, toerisme, milieu en duurzaamheid

Raadslid:
A.G.H. (Twan) Reintjes 
Looiseweg 5
6595 PA Ottersum
tel. 0485-210933

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.