CDA programma: 'Lokaal en Vitaal Gennep'

In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dit programma geeft weer waar het CDA Gennep de komende jaren aan gaat werken. We hebben input voor het programma bij burgers en bedrijven in onze gemeente opgehaald. Circa 50 mensen - van jong tot oud en verspreid over onze 5 kernen - hebben een bijdrage geleverd aan het voorliggende verkiezingsprogramma. En daar draait het juist om, politiek is mensenwerk!
Met de verkiezingen van 4 jaar geleden was woningbouw en leefbaarheid ons speerpunt. Daar hebben wij als CDA ons de afgelopen raadsperiode hard voor ingezet en veel bereikt. De woningbouw is in alle kernen op gang gekomen en daar waar 4 jaar geleden ons nog maar een ruimte van 250 extra woningen door de provincie vergund werd, gaan we nu naar het drievoudige daarvan in realisatie. En dat is te zien, overal draaien bouwkranen. Dit is ook hard nodig, want de vraag overtreft het aanbod. Jongeren willen hier graag blijven wonen maar vinden als starters op de woningmarkt moeilijk een woning of appartement passend bij hun budget. Deze groep willen wij juist binnen onze gemeente houden dus zetten wij ons in voor een actief grondbeleid en sturing op de te realiseren woningen om voor deze groep huizen beschik-baar te krijgen in het koop- en huursegment.
Onlangs kwam de gemeente Gennep uit de Monitor Brede Welvaart van het CBS naar voren als een van de beste woonplekken van Nederland. Hierbij was onderzoek gedaan naar een 40-tal indicatoren gericht op kwaliteit van leven, zoals sociale cohesie, woonomgeving, veiligheid, voorzieningen, werk en financiën en algemene gezondheid. Best iets om trots op te zijn en dat moeten we ook zien en uitdragen. We wonen in een schitterende omgeving tussen Maas en Grens op een drie provinciepunt omgeven door natuur en in een prachtig landschap waar we zuinig op moeten zijn en verder versterken.
Onze sociale omgeving doet het goed, er zijn veel betrokken mensen in wijken en buurten en we hebben een grote diversiteit aan verenigingen. Van jong tot oud kan iedereen wel ergens in meedoen; dat moeten we ondersteunen en faciliteren. Het is de smeerolie van onze samenleving. Dit met aandacht voor het collectief maar ook een vangnet voor iedere burger die het om welke reden dan ook minder goed gaat en in een hulpvraag beland.
We zijn met veel dingen op de goede weg, dat moeten we ook blijven en nog verder aanscherpen.
Er liggen nog uitdagingen voor de komende vier jaar van de nieuwe raadsperiode. De bouw van woningen, realisatie van up-to-date multifunctionele centra in alle kernen en wijken, opknappen van wijken en  versterken van kernwinkelgebied alsook verfraaien van onze omgeving om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven.
In het verkiezingsprogramma staat uitgewerkt waar wij als CDA Gennep voor gaan, met mensen die staan voor het lokale; van jong tot oud. Middels een weging van Solidariteit, Rechtvaardigheid, Rentmeesterschap en Vertrouwen.
Wij kunnen dat als CDA Gennep niet alleen, dat doen wij samen met de inwoners van de gemeente Gennep. Door te luisteren wat er leeft onder de mensen kunnen we samen verder bouwen aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Lokaal en vitaal is daarbij ons motto.
Geef ons dat vertrouwen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.