CDA programma: 'Samen leven'

Tijdens de ledenvergadering van het CDA Gennep op 14 december jl. hebben de leden ingestemd met het programma voor de komende 4 jaar en aangegeven dit voor verdere consultatie binnen de samenleving vrij te geven.

Luisteren naar hetgeen er leeft binnen de samenleving en luisteren waar de focus de komende jaren in de gemeente Gennep moet liggen is voor het CDA Gennep erg belangrijk.
Daarom hebben de afgelopen tijd een aantal 'Kansen zien' en themabijeenkomsten plaatsgevonden in onze kernen. Daarnaast is de afgelopen tijd met CDA-ers, maar ook niet CDA-ers gesproken. Met jongeren, ouderen, ondernemers, woningzoekenden, vrijwilligers, bestuurders, agrariërs, etc.

Het CDA vindt het belangrijk om op te halen wat er in samenleving leeft en dat te verwerken in haar programma. Dit heeft de laatste tijd plaatsgevonden met als resultaat het nu voorliggend programma met algemene speerpunten en ook specifieke speerpunten per kern. Het CDA Gennep wil via deze weg iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het programma voor de periode 2018-2022. Samen leven is ook samen werken aan een programma. Na 21 maart willen we graag  voor u aan de slag met de uitvoering ervan! Daarvoor hebben wij uw stem nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.