Dhr. P.I.M.H. (Peter) Stevens

Functie: Wethouder

Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille
Ruimtelijke Ontwikkeling

    Omgevingswet
    Bestemmingsplannen
    Water (inclusief Maaswerken)
    Natuur en Landschap
    Regionale Uitvoeringsdienst

Volkshuisvesting

    Wonen
    Woonzorgcomplexen

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

    Deregulering

Milieu en energie

    Duurzaamheid
    Regionale Energiestrategie (RES)
    Transitievisie warmte
    Afval
    Milieubeheer
    Rioleringen

Ruimtelijke en fysieke projecten

    Herontwikkeling Genneper Molen
    Herontwikkeling Heikant
    Centrumplan Heijen
    Implementatie Omgevingswet
    Invoering digitaal vergunningenproces
    Huisvesting arbeidsmigranten
    Ruimte voor ruimte ontwikkelingen
    Woningbouw Draaischijf Milsbeek
    Masterplan Ven-Zelderheide

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.