Jeroen Liebrand

Tegenwoordig heb ik steeds meer vrije tijd. Tenminste dat zou moeten maar het vrijwilligerswerk vult steeds meer van die vrije tijd nuttig in.
Ik ben sinds vele jaren voorzitter van korfbalvereniging VIOS in Ottersum waar ik samen met een geweldig team onze club naar een hoger niveau probeer te brengen. Vooral op organisatorisch vlak kan ik hier mijn bijdrage aan leveren, daar ik zelf van korfbal weinig verstand heb. Als afgeleide hiervan vertegenwoordig ik ons district als lid van de bondsraad bij het hoofdbestuur van het KNKV in Zeist.
Naast deze “hoofdfunctie” ben ik actief als medewerker bij de pottenbakkerij in Milsbeek waar ik rondleidingen geef, dit vanwege mijn pottenbakkers achtergrond. Een geweldige vrijetijdsbesteding waar ik met veel plezier mijn tijd in stop.
Bij de voetbalclub Achates en bij het zangkoor Ceacilia ondersteun ik de verenigingen als vrijwilliger bij diverse activiteiten.
Tenslotte vertegenwoordig ik onze gemeente als ledenraadslid bij de Rabobank, hier is vooral de uitdaging de klachten, vragen en opmerkingen van de klanten uit onze gemeente bij de bank onder de aandacht te brengen en te zorgen dat er iets aan gedaan wordt.
Tot slot ben ik binnen het CDA bestuurslid en commissielid.


J. (Jeroen) Liebrand 
Eikenwal 4
6595 BA Ottersum
tel. 0485-540660

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.