Elie Cobussen

Mijn naam is Elie Cobussen, woonachtig in Milsbeek. Ik ben weduwnaar en heb een dochter en een zoon en heb nu een relatie met Wilmie Driessen.
Tot mijn pensioen heb ik in de bouw gewerkt.
Schutterij De Milsbeek draag ik een warm hart toe en daar breng ik veel van mijn vrije tijd door. Tevens ben ik bestuurslid van deze vereniging.
Ik vind het belangrijk dat er met name in Milsbeek en kleine kernen voor de jongeren mogelijkheden zijn daar te kunnen blijven wonen door betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Dit komt ook ten goede aan het verenigingsleven en de leefbaarheid in onze dorpen.
Verder vind ik dat voor verenigingen de onroerend zaak belasting afgeschaft moet worden en de zaalhuur e.d. verlaagd worden zodat het voor iedereen betaalbaar wordt om lid van een vereniging te zijn.
Ook is een van onze doelstellingen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.


Elie Cobussen
Milsbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.