Marc Nabuurs

Mijn naam is Marc Nabuurs, 57 jaar en gehuwd met Els en hebben samen 3 volwassen kinderen.
Ben actief werkzaam in de varkenshouderij in Nederland en Spanje.
Ook ben ik voorzitter van Dorpsraad Ven-Zelderheide. Samen met een grote actieve groep inwoners uit Ven-Zelderheide proberen we het dorp zo leefbaar mogelijk te maken.
Waarom al voor de 6de keer op de CDA verkiezingslijst?
Als actief ondernemer in het buitengebied van Gennep is het belangrijk om te weten wat er speelt in de gemeentepolitiek, ook heb je de verantwoordelijkheid om je kennis te delen met raad en commissieleden van het CDA.
Zelf ben ik 12 jaar actief geweest in de commissies ruimtelijke ordening en milieu. Door de opgedane ervaring en kennis in de Gennepse politiek kun je goed verbanden leggen met zaken die ik als voorzitter van Dorpsraad mag behartigen. Informatie die ik krijg vanuit het CDA tijdens communicatieavonden in de dorpen ervaar ik als zeer belangrijk.
Ook kan ik hier antwoord krijgen op vragen die betrekking hebben leefbaarheid in de dorpen.
'Actief in de gemeentepolitiek' dat moeten meer inwoners uit de gemeente Gennep koesteren.


Marc Nabuurs
Ven-Zelderheide

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.