Jacques van Bergen

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 21 maart 2018 wordt u uitgenodigd, om aan te geven welke mensen de komende vier jaar de beste vertegenwoordigers zijn van uw stem.
De afgelopen vier jaar hebben in het teken gestaan van de inbedding van zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn gekomen.
Het  is nu zaak dat we ons tevens gaan richten op ontwikkelingen tegen de genoemde bevolkingskrimp en de oplopende vergrijzing.
Wij als CDA zien daarin voor onze gemeente grote kansen.
We zullen nog meer een gemeente moeten zijn waar het goed "wonen, werken, leven en beleven" is.
Doorslaggevend zal zijn dat we onze jonge mensen hier houden en dat we een aanzuigende werking creëren van jonge gezinnen, die ervoor kiezen om in de gemeente Gennep met haar 5 prachtige woonkernen te komen wonen.
Gezien onze omgeving, mooie ligging en gunstige ontsluiting richting het verstedelijkt gebied, biedt dit volop kansen.
Ons verkiezingsprogramma geeft in samenvattende bewoordingen heel duidelijk aan, waar onze accenten komen te liggen en welke projectmatige zaken wij gaan aanpakken.
Wij rekenen op uw steun, u kunt rekenen op onze steun in het verder ontwikkelen van een gemeente waar wij "kansen zien" en waar het goed "samen leven" is.

Raadslid/vice-fractievoorzitter Jacques van Bergen:
Woordvoerder: Ruimte, natuur en landbouw, verkeer

Jacques van Bergen, lijsttrekker CDA Gennep.
J.W.G. (Jacques) van Bergen 
Hondsiepsebaan 9
6595 MB Ottersum
tel. 0485-540636

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.