Jacques van Bergen

Al een aantal raadsperiodes draai ik met de fractie van het CDA Gennep mee als raadslid. Binnen de raad heb ik tevens de functie van plaatsvervangend voorzitter en met regelmaat zit ik de voorbereidende raadsvergaderingen voor.
In het dagelijks leven ben ik melkveehouder en woon met mijn vrouw en 1 van onze drie kinderen in het mooie buitengebied van Ottersum aan de voet van het Riechswald. Op deze plek is ook onze boerderij met haar melkveehouderij gevestigd.
Al vanuit mijn jonge jaren heb ik vanuit een sterk ingegeven coöperatief gevoel interesse in bouwen aan een samenleving, waar je vanuit een gezamenlijke inbreng en weging vooruitgang maakt op grond van rentmeesterschap en sociale cohesie.
Naast dat alle zaken die de agenda van de gemeenteraad passeren belangrijk zijn, gaat mijn grootste interesse uit naar het dynamisch omgaan met onze prachtige mooie omgeving tussen de Maas en de Duitse grens. Dat nieuwe functies inpasbaar zijn en onze landschappelijke waarde verder versterkt worden. Zeker gezien hierin het belang van de land en tuinbouw, die meer dan de helft van onze landschappelijke ruimte beheert. Maar dit alles in goed evenwicht met recreatie en toerisme, de maatschappelijke uitbreidingen en natuur.

Werken aan een aantrekkelijke gemeente waar het fijn leven is en waar je goed een boterham kunt verdienen.

Raadslid: Jacques van Bergen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.