Rob Peperzak

Mijn naam is Rob Peperzak, woonachtig te Milsbeek en inmiddels 70 jaar.
Ik heb een lang arbeidsverleden, 21 jaar beroepsofficier, waarvan 10 jaar bij de "troep" in diverse functies en ruim 10 jaar als Hoofd Dienstkring bij de bouwdienst van Defensie.
Toen verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van de infrastructuur op kazernes en vliegvelden.
Daarna ruim 10 jaar directiefuncties bij schoonmaakbedrijf CSU en 15 jaar eigenaar van een ARBO dienst en Reïntegratiebedrijf.
Dat bedrijf verkocht in 2016 waarna gepensioneerd.

Mijn hobby's zijn sporten zoals tennis, golfen, fietsen en hardlopen, daarnaast literatuur en ik heb mijn hele leven bestuursfuncties als vrijwilliger gedaan bij verschillende organisaties.
Op dit moment ben ik ook nog vice-voorzitter en penningmeester van de 6 parochies van VOMMMM.

Ik zit in de politiek omdat ik me maatschappelijk betrokken voel en mee wil werken aan verbeteringen voor iedereen in de Gemeente Gennep.
Besturen is altijd keuzes en afwegingen maken van verschillende onderwerpen en belangen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.

Mijn hoofdspeerpunten zijn heel abstract: het verhogen van het gemiddelde inkomensniveau van iedereen in Gennep, het verbeteren van het opleidingsniveau en terugdringen van laaggeletterdheid. de drie onderwerpen waar Gennep landelijk slecht scoort. Om dat te bereiken moet je op heel veel vlakken maatregelen nemen. Zoals besluiten op woningbouw, verbinding tussen mensen, ambitie, verenigingen, sport, ondernemerschap en duurzaamheid.

Maar vooral: Doe iets. 

Geen gebaande paden aflopen, maar initiatieven en nieuwe zaken oppakken.
Durf risico te nemen en fouten te maken, maar houdt de doelen in het oog.


Rob Peperzak
Voorzitter CDA Gennep
Heiveld 89
6596 BW Milsbeek
tel. 06-22378267

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.