30 april 2018

CDA burgerraadsleden benoemd en beëdigd

Op maandag 23 april zijn door de gemeenteraad van Gennep namens het CDA in Gennep vier burgerraadsleden benoemd en beëdigd.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de gemeenteraad van Gennep gestart met een nieuwe manier van werken. Zo zijn de vroegere commissievergaderingen  vervangen door zogenaamde voorbereidende raadsvergaderingen. In deze raadsvergaderingen hebben naast raadsleden de burgerraadsleden zitting.

Namens het CDA zijn de volgende personen benoemd en beëdigd:

- Gerard Cloin

- Bert Felling

- Ronny Peeters Weem

- Cees de Roij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.