20 december 2018

CDA in gesprek met politie

Donderdag 6 december hebben de CDA afdelingen uit Bergen, Gennep en Mook & Middelaar een gezamenlijk werkbezoek afgelegd aan het politiebureau in Gennep. Daar werden zij ontvangen door de wijkagenten uit drie gemeenten. De CDA-ers hebben zich laten informeren over het werk van de politie en de specifieke aandachtspunten voor deze regio.
Jeugdproblematiek (ook GGZ) en de handel en productie van drugs zijn zaken die de meeste inzet van de politie vragen. Dat geldt voor alle drie de gemeenten. Vroegtijdige aanpak van jeugdcriminaliteit is van groot belang ter voorkoming van extreme criminaliteit die daar uit voort kan vloeien. Voor de CDA-ers een belangrijk punt. Dat de derde wijkagent in Gennep zich specifiek met jeugd bezig gaat houden, is voor het CDA daarmee ook goed te verklaren.
In de aanpak van de jeugdproblematiek is de politie erg tevreden over de inzet van straatcoaches. Deze zijn voor de jeugd goed aanspreekbaar. Dat leidt er toe dat jongeren eerder bereid zijn om zaken te delen. Dat levert informatie op voor de politie. Daardoor kunnen problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en mogelijk oplost worden.
Ook kwam uiteraard de discussie over de sluiting van het politiebureau in Gennep aan de orde. Dat traject loopt nog. Toch is de verwachting dat sluiting over een aantal jaren plaats gaat vinden. Dan komt er een nieuw politiebureau voor globaal de gebieden Land van Cuijk en Maasduinen. De politieagenten zelf zijn enthousiast en zien voordelen in een samenwerking met de politie in het Land van Cuijk. Het leidt tot snellere inzet en extra patrouille capaciteit en levert daarmee een bijdrage in het kader van de veiligheid. Op dit moment werken de beide politieregio's op donderdagavond al met elkaar samen. Het resultaat daarvan is dat er dan één politieauto extra beschikbaar is in de regio. Naar verwachting volgt er begin volgend jaar duidelijkheid over de toekomst van het politiebureau in Gennep.
Een interessant werkbezoek voor de CDA afdelingen, waarin zij kennis hebben gemaakt het alledaagse werk van de politieagenten en de wijze van prioritering van zaken in het belang van de burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.