18 oktober 2019

CDA wenst versnelling aanpak problematiek Zwarteweg

De verkeersveiligheid op de Zwarteweg in Milsbeek is al jaren een groot probleem. 

De aanpak van het deel buiten de bebouwde kom werd aangemerkt als “quick win” die eind 2019 gereed ​zou zijn. Tot op heden is er nog geen zichtbare fysieke voorbereiding getroffen. De ​ fietsoversteek naar de sportvelden en de Diepen moet snel veiliger.

Daarnaast staan in de Raadsinformatiebrief van 9 april 2019 een groot aantal “quick wins” voor het traject ​van Ringbaan tot aan de Rijksweg. Het CDA ziet daarin slechts een beperkte meerwaarde, omdat deze niet de oplossing vormen voor het probleem.

Inwoners van Milsbeek willen een definitieve oplossing voor de ​verkeersveiligheid-problematiek op de Zwarteweg. Voor de uitvoering van deze middellange termijn oplossing ziet het CDA graag een planning.

Het coalitieprogramma vermeldt “We willen dat er op korte termijn helderheid ontstaat ​over de manier waarop de verkeersproblematiek op de Zwarteweg opgelost kan worden, ​opdat we vervolgens zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen“. ​ ​Het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de Ringbaan en de N271 verbetert niet ​alleen de veiligheidsproblematiek (en leefbaarheid) van de Zwarteweg, maar op lange ​termijn ook in Ottersum en Ven-​Zelderheide.
Het CDA wenst dat daar op korte termijn uitvoering aan gegeven wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.