28 april 2018

Coalitieakkoord gemeente Gennep is rond

Ruim vijf weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. hebben Jacques van Bergen en Twan Reintjes namens het CDA Gennep vandaag op Koningsdag hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord van de partijen CDA, SP en VVD. De titel van het akkoord is ‘Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’. Deze titel verwijst naar kernwoorden uit de verkiezingsprogramma’s van elk van de drie partijen. Voor het CDA gaat het om ‘Kansen zien’. Het is zaak de komende periode aan de slag te gaan met de kansen die er liggen en deze in goed samenspel met de inwoners, bedrijven en verenigingen te verzilveren.

De afgelopen weken zijn Jacques van Bergen en Twan Reintjes namens het CDA, als grootste partij, in goed en gelijkwaardig overleg met de onderhandelaars van SP en VVD tot een akkoord gekomen, waaruit ambitie straalt. Namens de onderhandelaars heeft formateur Erik Ronnes verslag gedaan van het formatietraject en is het coalitieakkoord aangeboden aan burgemeester Peter de Koning als voorzitter van de gemeenteraad.

Met dit akkoord wil deze nieuwe coalitie onder ander duurzaam verder bouwen aan het versterken van de vitaliteit van onze kernen. Van belang voor de leefbaarheid zijn de aanwezigheid van voorzieningen, voldoende werkgelegenheid binnen handbereik, voldoende passende woningen, een prettig openbaar gebied en een bloeiend verenigingsleven voor jong en oud ter bevordering van de sociale samenhang.

Het CDA is met name tevreden over het feit dat leefbaarheid in kernen, wijken en buurten voldoende aandacht heeft gekregen. Tegelijkertijd gaat er versnelt ingezet worden op de bouw van nieuwe woningen. Zeker in Ottersum bestaat hieraan een sterke behoefte, maar ook in de overige kernen gaat de komende jaren gebouwd worden.

Daarnaast is er in het coalitieakkoord extra aandacht aan het ondersteunen van (sport)verenigingen. Voor het CDA van groot belang, omdat deze het cement van onze samenleving vormen en bijdragen aan binding van jongeren aan onze gemeente.

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei a.s. wordt het coalitieakkoord besproken en vindt de beëdiging van de nieuwe wethouders plaats. Namens het CDA Gennep is Rob Peperzak uit Milsbeek de kandidaat wethouder. De raadsvergadering op 14 mei is openbaar en begint om 20.00 uur in het stadhuis.

Meer info: link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.