29 oktober 2018

De komst van het Kind Expertise Centrum (KEC) weer een stap dichterbij.

Het CDA is blij met het besluit dat de gemeenteraad op 29 oktober 2018 genomen heeft over de verdere ontwikkeling van de plannen voor een Kind Expertise Centrum (KEC). Het kansen geven aan kinderen en jeugd is voor het CDA een uitwerking van de opdracht: Werken aan de toekomst. Daar staat het CDA voor en het CDA in Gennep is daar volop mee bezig.

Na een eerste voorstel om aan de Picardie het KEC te gaan ontwikkelen, was nu keuze of dit links of rechts van het sportcentrum Pica Mare de belangrijke stap. Uiteindelijk heeft de Raad gekozen voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw aan de linker zijde. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voor het CDA lagen er twee belangrijke problemen die aandacht en een oplossing verdienen. Op de eerste plaats is er nog onvoldoende gekeken naar de totale verkeersafwikkeling aan de kant van het Martinushof en de verkeersstromen op het kruispunt Zandstraat-Picardie-Zandpoort. Daarbij zullen naar verwachting ook een aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden aan de Martinushof en een veilig voetgangerstrottoir hoort daar zeker ook bij. In de raad hebben we hier de handen voor op elkaar gekregen en in een aanvullende verkeersstudie zal hier aandacht aan worden besteed.

Een tweede belangrijke zaak voor het CDA is het mogelijk verplaatsen van de BSO, Buiten Schoolse Opvang. De samenwerkende scholen willen al graag snel samen op één locatie zitten en daarbij al vast wennen aan de nieuwe structuur. Daarbij kan mogelijk de afstand van en naar de scholen voor de opvang vergroot worden. Mogelijk moet hiervoor vervoer worden ingezet / ingekocht. Het CDA is van mening dat deze kosten niet voor rekening van de opvang mogen komen. Immers die kosten worden doorbelast in de kosten voor opvang van de kinderen en komen dus op het bordje van de ouders. Het CDA is van mening dat deze kosten in het budget van het KEC moeten zijn opgenomen.

Eind goed, al goed. Gennep kan zich verheugen in de komst van het KEC en daarbij werken we aan de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Een doel dat het CDA graag en van harte ondersteunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.