14 september 2018

Duurzaamheid centraal bij werkbezoek van CDA aan CNC

Op 30 augustus 2018 heeft het CDA Gennep een werkbezoek afgelegd aan CNC Grondstoffen B.V. in Milsbeek. CNC legt door duurzaam hergebruik van restproducten de basis voor champignonteelt in Nederland en inmiddels ver daarbuiten. Het werkbezoek begon met een presentatie verzorgd door directeur Tom van Wijk. Hij staat al 11 jaar aan het roer van de coöperatie die bestaat uit circa 100 leden. Door schaalvergroting in de champignonteelt is het aantal leden de afgelopen jaren behoorlijk gedaald.
Na de presentatie mochten de CDA-ers onder leiding van Van Wijk een bezoek brengen aan de productiehallen. Voor de productie van champignoncompost wordt gebruik gemaakt van met name paardenmest,  maar ook kippenmest en gips. In totaal verwerkt CNC 650 ton paardenmest per jaar. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van maneges in Duitsland, maar ook in Nederland en België wordt paardenmest opgehaald door het bedrijf Amco uit Milsbeek, dat een onderdeel is van CNC.
Nederland is lange tijd de grootste champignonprocent in Europa geweest. Inmiddels worden in Polen de meeste champignons geteeld. Ook vanuit Milsbeek wordt compost naar Polen exporteert, maar CNC beschikt ook over een eigen productielocatie in Polen.
CNC vindt het belangrijk om haar bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en doorontwikkeling van de champignonteelt. Aangezien het proefstation in Horst is gesloten, heeft CNC zelf de beschikking over een eigen onderzoeksafdeling.
Aandacht was er tijdens het werkbezoek van het CDA ook voor het steeds nijpender wordende tekort aan personeel. Met name aan chauffeurs en technici is moeilijk te komen. CNC mag zich gelukkig prijzen met het feit dat het personeelsverloop gering is en zij daardoor beschikt over veel personeel met een lang dienstverband.
Voor de CDA-ers een interessant werkbezoek, waarbij het duurzaam hergebruik van reststoffen centraal stond; de zogenaamde 'cradle tot cradle' gedachte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.